Anglicky: Using Ecoplugs containing glyphosate can be an effective method of killing standing trees

Zdroj: Willoughby I. H., StokesV.J., Connolly T. 2017. Using Ecoplugs containing glyphosate can be an effective method of killing standing trees. Forestry: An International Journal of Forest Research, 90: 719–727. https://doi.org/10.1093/forestry/cpx028

Klíčová slova: "povrchový odtok, intercese, ecoplug"


Stromy, které jsou určitým způsobem v porostu nežádoucí a ovlivňují kvalitu, zdraví nebo produktivitu stromů se v praxi většinou odstraňují. Nicméně někdy je nutné pokud je běžná těžba nepraktická nebo neekonomická, „recyklovat“, neboli dřevo ponechat na porostní ploše. Tento výzkum se zabýval tím, zda chemické prořeďování, tedy odstraňování stojících stromů aplikací herbicidů, může být nákladově efektivnější alternativou k manuálnímu kroužkování nebo kácení. Bylo zjištěno, že aplikace glyfosátu v kapslové formě jako Ecoplug Max® v množství 0,068 g a.i. glyfosátu na cm průměru kmene zabíjí 90% 47 letých porostů Jedle Douglasky během dvou ročních vegetačních období aplikace. Ecoplug Max se zdá být účinnější metodou aplikace glyfosátu k odstranění stromů než tradiční metoda chemického kácení, která se aplikuje rozprašováním kapalného glyfosátu na řezy kmenů. Jak tradiční chemické likvidace, tak i nechemické kroužkování stromů byly také docela účinné, avšak rychlost likvidace byla pomalejší a celková účinnost nižší než při použití Ecoplugů. Ecoplugy mohou mít i další výhody, jako je například eliminace rizika chemického (pesticidového) driftu a kontaminace pracovníků, zajištění potenciálu pro celoroční aplikace, ale jsou o 300 procent dražší než tradiční chemické prostředky pro likvidaci a o 30 procent dražší než ruční kroužkování.

V důsledku tohoto výzkumu komise pro lesní hospodářství úspěšně požádala úřady o prodloužení povolení pro drobné použití ve Velké Británii, aby se přípravek Ecoplug Max® mohl v porostech používat. Glyfosáty obsažené v kapsulích Ecoplug Max jsou oproti tradičním prostředkům účinnější a fungují delší dobu. Navíc by měli být šetrnější k životnímu prostředí, než některé u nás používané prostředky. K odstraňování invazivních rostlin je potřebný systematický a dlouhodobý přístup, tato látka by mohla pomoci především v chráněných a invazivními dřevinami ohrožených biotopech.

Zpracoval/a: Ing. Miroslava Šodková, Česká zemědělská univerzita v Praze, sodkova@fld.czu.cz