Anglicky: Four azoles’ profile in the control of Septoria, yellow rust and brown rust in wheat across Europe

Zdroj: Lise Nistrup Jørgensen, Niels Matzen, Jens Grønbech Hansen, Roma Semaskiene, Marek Korbas, Jakub Danielewicz, Mariola Glazek, Claude Maumene, Bernd Rodemann, Stephan Weigand, Michael Hess, Jonathan Blake, Bill Clark, Stephen Kildea, Charlotte Batailles, Rita Ban, Neil Havis, Olga Treikale. 2018. Four azoles’ profile in the control of Septoria, yellow rust and brown rust in wheat across Europe. Crop Protection, 105, 16–27

Klíčová slova: "azoly, výnosová odezva, evropa, zymoseptoria tritici, mutace cyp51"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219417303150


Choroby rostlin způsobují v celé Evropě u ozimé pšenice každoročně velké výnosové ztráty. Septoriová skvrnitost pšenice (Zymoseptoria tritici) - nejzávažnější listová choroba v severní Evropě, ale také rez plevová (Puccinia striiformis) a rez pšeničná (Puccinia triticina) jsou v některých oblastech a sezónách velkým problémem. Problémy s rezistencí k fungicidům u populací Z. tritici vyvolaly obavy ohledně budoucí možnosti ochrany. S cílem zjistit rozdíly účinnosti azolů proti septoriové skvrnitosti, rzi plevové a rzi pšeničné bylo provedeno 40 polních pokusů během dvou let (2015 a 2016) v 10 různých zemích v celé Evropě, které pokrývaly širokou rozmanitost klimatických zón a pěstebních systémů. Byly testovány čtyři jednotlivé triazoly (epoxikonazol, prothiokonazol, tebukonazol a metconazol) a dvě kombinace azolů (epoxikonazol + metkonazol, prothiokonazol + tebukonazol). Pokud jde o ochranu proti rzi plevové a rzi pšeničné, byly pozorovány podobné úrovně účinnosti v celé Evropě. Při aplikaci přípravků s epoxikonazolem a tebukonazolem se účinnost pohybovala v rozmezí 80 až 100%. Naproti tomu v celé Evropě byly u azolovů použitých na septoriovou skvrnitost pozorovány nižší úrovně účinnosti s velkými výkyvy, přičemž pořadí testovaných azolů se na celém kontinentu výrazně lišilo. Značně se také lišily frekvence mutací CYP51 v Evropě, se zřetelným úbytkem frekvencí u všech zkoumaných mutací od západu k východu s výjimkou I381V a A379G. Azoly byly proti septoriové skvrnitosti nejúčinnější při použití mixu jednak epoxikonazol + metkonazol nebo prothiokonazol + tebukonazol. To bylo zvláště patrné v západních částech Evropy s vysokými frekvencemi CYP51 mutací D134G, V136C a S524T u místních populací Z. tritici. Účinnost všech jednotlivých azolů klesla od roku 2015 do roku 2016 s výjimkou samostatně aplikovaného tebukonazolu a mixů azolů, přičemž kombinace umožnily robustnější ochranu ve všech lokalitách. Průměrné hodnoty EC50 pro Z. tritici ze zkušebních míst naměřených pro čtyři azoly vykazovaly různé úrovně křížové rezistence a taktéž se lišily úrovně účinnosti jednotlivých azolů. Ve všech studiích byly plné dávky azolů v mixech nejlepší z hlediska navýšení výnosů a to až o 20%. Samostatně aplikované azoly zvýšily výnosy v rozmezí 14 až 18%. Největší výnosové nárůsty byly zjištěny po aplikaci azolů v lokalitách s výskytem rzi plevové.

Zpracoval/a: Pavel Matušinsky, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., matusinsky@vukrom.cz