Anglicky: Comparison of wind erosion based on measurements and SWEEP simulation: A case study in Kangbao County, Hebei Province, China

Zdroj: Zhang Jia-Qionga, Zhang Chun-Laib, *Chang Chun-Pingc, Wang Ren-Ded, Liu Ganga aState Key Laboratory of Soil Erosion and Dryland Farming on Loess Plateau, Institute of Soil and Water Conservation, Northwest A&F University, Yangling, China bState Key Laboratory of Earth Surface Processes and Resource Ecology, Beijing Normal University, China cCollege of Resource and Environment Sciences/Hebei Key Laboratory of Environmental Change and Ecological Construction, Hebei Normal University, Shijiazhuang, China dInstitute of Geographical Sciences, Hebei Science College, Shijiazhuang, China Soil and Tillage Research, 2017, 175: 169-180

Klíčová slova: "větrná eroze; předpovědní systém, modelování; půda; částice"


Modelové předpovědi větrné eroze představují celkový pohled na citlivost půdy vůči erozi. Model vyhodnocení jednorázové větrné eroze SWEEP (Single-event wind erosion). SWEEP je samostatnou dílčí verzí erozního modelu systému Wind Erosion Prediction System (WEPS). Modely poskytují obecný pohled na zranitelnost půdy vůči erozi a jsou užitečné pro pochopení potenciálního prostorového zdroje větrné eroze. Program SWEEP byl použit k předpovědi půdní větrné eroze zemědělské půdy. SWEEP je samostatná verze erozního dílčího modelu systému Wind Erosion Prediction System (WEPS) a používá menší množství parametrů než WEPS. Byla ověřována použitelnost modelu SWEEP pro modelování roční větrné eroze na zemědělské půdě na velkých plochách (s dopadem částic na více než 1600 m), s  údaji o větru z meteorologických stanic. Výsledky simulace modelu SWEEP byly porovnány s měřeními v terénu a s daty z větrného tunelu. Půdní materiál erodovaný větrem zahrnoval částice PM10, drobné částice (suspenze), saltace - středně velké odrážející se částice, hrubé válející se částice. Suspenze se nejvíce podílely na ztrátách půdy (průměrně 61,8%). Saltace a hrubé částice na polích dominovaly (56,6%) v prachových mracích při dopadu částic na méně než 550 m. Částice PM10 (< 2,3%) měly na větrné erozi vždy malý podíl. Model SWEEP je použitelný na velkých plochách a s omezenými údaji o větru, ale nemohl simulovat malé ztráty půdy, ke kterým dochází zejména při nízkých rychlostech větru. Mezi hlavní faktory patří nadhodnocení prahové rychlosti větru. Bude obtížné nahradit algoritmy SWEEP pro výpočet prahové rychlosti větru, ale oba tyto algoritmy a některé parametry SWEEP pro poskytování přesné předpovědi o erozi půdy musí být vylepšeny.

Zpracoval/a: Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., muhlbachova@vurv.cz