Anglicky: Organic fields sustain weed metacommunity dynamics in farmland landscapes

Zdroj: Henckel L., Börger L., Meiss H., Gaba S., Bretagnolle V. 2015. Organic fields sustain weed metacommunity dynamics in farmland landscapes. Proc Biol Sci. 282(1808):20150002. doi: 10.1098/rspb.2015.0002.

Klíčová slova: "intenzifikace zemědělství, agroekologie, heterogenita krajiny, ekologické zemědělství, prostorové měřítko, plevele "


Agroekosystém představuje stanoviště a životní prostor pro celou řadu organismů. Intenzifikace zemědělství ale zapříčinila pokles biodiverzity zemědělské krajiny. Ekologické zemědělství je často prezentováno jako způsob hospodaření, který biodiverzitu výrazně podporuje. Tento pozitivní vliv je ale obvykle sledován jen na úrovni vybraných druhů (skupiny organismů) a za úzkého rozpětí podmínek stanoviště. Současný výzkum poukazuje na nutnost hodnocení a kvantifikace vlivu způsobu hospodaření na lokální i krajinné úrovni na biodiverzitu zemědělské krajiny. Poměrně málo studií se zaměřuje na vliv ekologického zemědělství v krajinném měřítku, tedy jak je biodiverzita konkrétního pozemku ovlivněna přítomností nebo četností polí v režimu ekologického zemědělství v okolní krajině. Autoři si jako model vybrali intenzivně obhospodařovanou krajinu ve Francii, kde sledovali pozemky oseté ozimou pšenicí, na kterých hodnotili druhové bohatství polních plevelů. Po vyhodnocení vlivů lokálních a krajinných struktur prokázali, že ekologické zemědělství vede k vyšší lokální diverzitě plevelů a že přítomnost pozemků v režimu ekologického zemědělství v krajině je spojena s vyšší lokální biodiverzitou polních plevelů i na konvenčně obhospodařovaných polích, která mohou na svých okrajích dosáhnout hodnot biodiverzity srovnatelných s ekologickým zemědělstvím. Na základě svých výsledků pak odvodili indikátory pro zvýšení udržitelnosti v rámci jednotlivých systémů hospodaření.

Zpracoval/a: Ing. Michaela Kolářová, PhD., Česká zemědělská univerzita v Praze, mkolarova@af.czu.cz