Anglicky: Soil and Foliar Arthropod Abundance and Diversity in Five Cropping Systems in the Coastal Plains of North Carolina

Zdroj: Adams, P. R., Orr, D. B., Arellano, C., Cardoza, Y. J. 2017. Soil and Foliar Arthropod Abundance and Diversity in Five Cropping Systems in the Coastal Plains of North Carolina. Environ Entomol., 46(4): 771-783. doi: 10.1093/ee/nvx081.

Klíčová slova: "početnost a diverzita bezobratlých, konvenční zpracování půdy, konvenční hospodaření, ekologické zemědělství, redukované zpracování půdy"


Půdní a epifyticky žijící členovci na zemědělské půdě reagují na narušování a degradaci životního prostředí, což se následně projevuje na funkční biodiverzitě v rámci agroekosystémů. Cílem této studie bylo vyhodnocení vlivů způsobu hospodaření na systémové úrovni na početnost a diverzitu půdních a epifyticky žijících členovců v porostech kukuřice a sóji. Byl založen polní pokus, který obsahoval pět variant ve čtyřech opakováních: konvenční hospodaření s konvenčním zpracováním půdy; konvenční hospodaření s monokulturou; konvenční hospodaření s redukovaným zpracováním půdy; ekologické hospodaření s konvenčním zpracováním půdy a ekologické hospodaření s redukovaným zpracováním půdy. Půdní členovci byli loveni pomocí zemních pastí, epifyticky žijící sklepáváním v případě kukuřice a smýkáním v porostech sóji. Způsob hospodaření výrazně ovlivnil početnost půdních členovců v porostech kukuřice a epifyticky žijících členovců v porostech sóji. Půdní členovci v porostech kukuřice vykazovali nejvyšší početnosti na parcelách s konvenčním způsobem hospodaření s monokulturou a s ekologickým hospodařením s konvenčním zpracováním půdy. V případě soji byla nejvyšší početnost epifyticky žijících členovců zjištěna na parcelách s redukovaným zpracováním půdy v režimu ekologického hospodaření. Především u epifytických členovců se projevovaly sezónní rozdíly v jejich výskytu v závislosti na použitém pěstebním systému, autoři to přisuzují změnám ve výskytu plevelů a meziplodin. Soubor pěstebních opatření v rámci jednotlivých systémů hospodaření tedy ovlivňuje početnost a diverzitu členovců na orné půdě, a tyto vlivy vykazují dynamiku v průběhu roku. Na základě předložených výsledků je tedy možné stanovit, že systémy, které se vyznačují nižší intenzitou jednotlivých zásahů (ekologický způsob hospodaření, nebo redukované zpracování půdy), hostí vyšší diverzitu členovců.

Zpracoval/a: Ing. Michaela Kolářová, PhD., Česká zemědělská univerzita v Praze, mkolarova@af.czu.cz