Anglicky: Phytomonas: Trypanosomatids Adapted to Plant Environments

Zdroj: Jaskowska, E., Butler, C., Preston, G., Kelly, S. 2015. Phytomonas : Trypanosomatids dapted to Plant Environments. PLoS Pathog 11(1) Doi:10.1371/journal.ppat.1004484K

Klíčová slova: "trypanosomy, parazit, kokosová palma, olejová palma, kávovník, choroby rostlin "

Dostupný z: http://journals.plos.org/plospathogens/article/file?id=10.1371/journal.ppat.1004484&type=printable


Trypanosomy jsou skupinou jednobuněčných eukaryotických parazitů, kteří jsou šířeni mezi mnohobuněčnými hostiteli převážně hmyzem. Celosvětově tito parazité způsobují značné zdravotní problémy lidem i zvířatům. Přibližně 20 milionů lidí je postiženo chorobou, která bývá označována jako spavá nemoc a je přenášena mouchou tse tse. Projevem onemocnění jsou horečky, zduření mízních uzlin, únava až smrt. Více než 100 let poté, co byly trypanosomy poprvé objeveny v rostlinných tkáních, byli zástupci rodu Phytomonas patřící do řádu Trypanosomatida izolováni z 24 různých rostlinných čeledí po celém světě. Většina identifikovaných druhů trypanosom nebyla doposud spojena s žádnou chorobou rostlin, pouze u dvou druhů je prokázáno, že způsobují onemocnění rostlin. Tato onemocnění s anglickým názvem wilt of palm and coffee phloem necrosis, která by se snad dala volně přeložit jako vadnutí palem a floémová nekróza kávovníku, jsou problematické v oblastech Jižní Ameriky, kde působí ekonomické ztráty v některých rozvojových zemích. Na rozdíl od jejich příbuzných parazitujících na savcích, jsou naše znalosti o biologii parazitů rodu Phytomonas a o tom, jak se vzájemně ovlivňují s hostitelskými rostlinami značně omezeny. Tento článek shrnuje jedno století výzkumu trypanosom od prvních izolací a experimentálních infekcí až po aktuální publikování prvního genomu Phytomonas. Dostupnost genomických dat těchto rostlinných parazitů otevírá nové cesty pro srovnávací biologii trypanosom a poskytuje čerstvý vhled do toho, jak se tato důležitá skupina parazitů přizpůsobila, aby přežila v širokém spektru hostitelů od krokodýlů až po kokosové ořechy.

 

Rod Phytomonas patří do řádu trypanosomy (Trypanosomatida). Jeho zástupci žijí v cévním systému rostlin. Palmám a kávovníkům působní vadnutí a úhyn. Jejich přítomnost byla prokázána i v jiných druzích rostlin.

Zpracoval/a: Pavel Matušinsky, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., matusinsky@vukrom.cz