Anglicky: Planting systems of sweet cherries in Belgium

Zdroj: Vercammen, J. and Gomand, A. Planting systems of sweet cherries in Belgium. Acta Hort. 2017, No.1161 pp.159-164 ref.3

Klíčová slova: "třešně, výnos, plody, výhony"

Dostupný z: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20173296176?q=((sweet+cherry)+AND+(ufo))


 

Poskytování poradenství ohledně pěstebního sponu nebo pěstebního systému je obtížné. Velký vliv mají faktory jako typ půdy, odrůda nebo podnož. Také zkušenost pěstitele je důležitým faktorem. Pokud má člověk málo zkušeností se založením pěstitelského tvaru a řezu třešní, je vhodnější zvolit větší spon. Pro intenzivní výsadby je nutné řezat pravidelně, aby se zabránilo problémům s růstem. V roce 2003 byl zahájen pokus s odrůdou ´Sweetheart´ na podnoži Gisela 5, která byla pěstována jako klasické vřeteno (720 stromů/ha), anglické vřeteno (900 stromů/ha), španělský keř (600 stromů/ha) a ve tvaru V (1200 stromů/ha). U klasického vřetena byly v prvních letech silné větve zakráceny na čípek, slabší větve byly ohnuty dolů. Pro zlepšení velikosti plodů byly u některých větví probrány plodné obrosty. Řez anglického vřetene byl podobný jako u klasického, navíc se provádí v raných letech nalomení silných výhonů a jejich přichycení k níže postavené větvi. Španělský keř je zapěstován z 5-6 výhonů, které jsou zakráceny při výsadbě. Středník je odstraněn až v druhém roce. V-systém je založen odstraněním středníku po výsadbě. Ponechají se 2 nejlepší výhony pro založení V tvaru. Až dosud se dobře dařilo klasickému systému a anglickému systému. Španělský keř naopak měl v prvních letech velmi nízkou produkci. V systému V byl celkový výnos z hektaru zřetelně nižší než ostatní 3 systémy. Ve druhém pokusu byly na jaře roku 2005 vysazeny odrůdy ´Kordia´ a ´Sweetheart´ na podnoži Gisela 5 v pěstitelském tvaru V. Systém V je náročný na pracovní sílu a je tedy velmi nákladný systém na založení. Systém V je nejvhodnější pro samosprašné odrůdy. V tomto pokusu byla sklizeň odrůdy ´Sweetheart´ vyšší než odrůdy ´Kordia´. ´Kordia´ byla velmi vzrůstná, i když stromům byly opakovaně podřezány kořeny. Odrůda, jako je Kordia, nevytváří dostatečné výnosy na hlavních větvích. Z toho důvodu byl výnos každoročně příliš nízký. Na jaře 2009 byla odrůda ´Skeena´ na podnoži Gisela 6 vysazena pro založení systému UFO. Špičáky byly zasazeny pod úhlem 45°. Z centrální osy vyrůstají vzpřímeně výhony, které jsou vázány k drátěnce. Systém UFO je velmi náročný na práci kvůli nutnosti vyvazování výhonů. V prvních letech byl výnos ze stromů vedených v klasickém tvaru o 50 % vyšší než u stromů ve tvaru UFO. Na druhou stranu, velikost ovoce byla téměř stejná pro oba systémy. Víceleté testování blíže určí užitečnost systému UFO v produkci třešní.  

Zpracoval/a: Ing. Pavol Suran, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., suran@vsuo.cz