Anglicky: Removal of bovine digital dermatitis-associated treponemes from hoof knives after foot-trimming: a disinfection field study

Zdroj: Gillespie, A. V., Carter, S. D., Blowey, R. W., Staton, G. J., & Evans, N. J. (2020). Removal of bovine digital dermatitis-associated treponemes from hoof knives after foot-trimming: a disinfection field study. BMC Veterinary Research, 16(1), 1-9.

Klíčová slova: "skot; mléčný skot; digitální dermatitida; dezinfekce; ošetření končetin; kopytní nůž; treponemy."

Dostupný z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32917195/


Bovinní digitální dermatitida (BDD) je infekční onemocnění končetin, které se běžně vyskytuje ve stádech dojnic. Korekční úprava paznehtů je významný postup pro snížení následného kulhání ve stádě. Epidemiologické a mikrobiologické studie identifikovaly kulhající krávy jako rizikovou skupinu z hlediska přenosu BDD. V laboratorních podmínkách byly testovány dezinfekční prostředky proti treponemám spp., které mohou být přenášeny kopytními noži. Do této studie bylo zařazeno 133 dojnic s lézemi BDD, které byly ošetřeny čepelemi kopytních nožů, přičemž byly čepele dezinfikvány před a po ořezávání nohou jedním ze tří dezinfekčních prostředků (1: 100 FAM30®, 2% Virkon® a 2% chlornan sodný).

Pro ověření účinnosti dezinfekce byla nejprve provedena detekce BDD treponémové fyloskupinové DNA. Dále byla provedena přímá analýza PCR z tamponů a životaschopné treponémy byly detekovány pomocí PCR tamponových kultur po 6 týdnech inkubace. U nožů, které nebyly v kontaktu s lézí, byly detekovány treponémy spojené s BDD po ​​ošetření nohy ve 12 z 22 případů (54,5%), při využití přímé PCR metody byl prokázán jeden případ z 22 vyšetření (4,5%) s kultivovatelnými treponemami. V případě kontaktu s lézí byly vzorky 111/111 (100%) odebrané po ošetření pozitivní přímou PCR a 47/118 (39,8%) bylo pozitivní s pomocí kultivační PCR. Životaschopné organismy byly identifikovány v kulturách ze stadií lézí M2, M3, M4 a M4.1. Po dezinfekci kopytních nožů nebyly detekovány žádné životaschopné organismy.

Závěry prokázaly, že kopytní nože byly často kontaminovány treponémovou DNA spojenou s dermatitidou končetin. Životaschopné organismy byly identifikovány v kulturách bez ohledu na to, zda došlo ke kontaktu mezi kopytním nožem a lézí, i když kontakt s lézí jasně zvýšil frekvenci diagnostiky životaschopných treponem. Tři testované dezinfekční prostředky byly účinné při odstraňování životaschopných organismů. Protokol o dezinfekci prokázal spolehlivou účinnost zvolených dezinfekcí.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz