Anglicky: Weaned piglets: another factor to be considered for the control of Salmonella infection in breeding pig farms

Zdroj: Casanova‑Higes, A., Marin‑Alcala C. M., Andres‑Barranco, S., Cebollada‑Solanas, A., Alvarez, J., Mainar‑Jaime, R. C. (2019). Weaned piglets: another factor to be considered for the control of Salmonella infection in breeding pig farms. Veterinary Research, 50, 45, https://doi.org/10.1186/s13567-019-0666-7.

Klíčová slova: "sele, salmonela, odstav, chov prasat, infekce"

Dostupný z: https://veterinaryresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13567-019-0666-7


Salmonelóza je druhou nejčastěji hlášenou bakteriální potravinovou infekcí u lidí v Evropské unii hned po kampylobakterióze. Salmonella spp. byla nejčastěji hlášeným původcem epidemií přenášených potravinami a vodou v roce 2017. Konzumace kontaminovaného vepřového masa a výrobků z něj je považována za jeden z nejdůležitějších zdrojů nákazy člověka při vzniku ohnisek salmonel v EU. Úřady proto informovaly o nutnosti kontroly infekce salmonel u prasat a v několika zemích EU byly ihned zahájeny národní kontrolní programy s cílem snížení prevalence v populaci prasat. Kontroly infekce salmonelou u neodstavených selat jsou velmi vzácné zejména kvůli obtížím při sběru vzorků (tj. mandlí nebo mezenterických lymfatických uzlin) a většinou se spoléhá na analýzu pomocí výtěrů z konečníku, které však omezují přesnost výsledků. V této studii bylo využito 495 poražených čtyřtýdenních kanečků z 5 salmonela séropozitivních farem, byly analyzovány vzorky z trávicího traktu a dále detekce salmonely na mezenterických lymfatických uzlinách. Zjištěná celková prevalence infekce byla vysoká (36%), což naznačuje, že selata hrály aktivní roli při udržování salmonel na farmách. U většiny infikovaných zvířat (72,8%) byl nalezen stejný sérotyp v mezenterických lymfatických uzlinách i ve výkalech. Ve vzorcích z neinfikovaných selat byly zjištěny signifikantně vyšší hodnoty sérotypu ve srovnání s infikovanými selaty, což naznačuje určitý ochranný účinek kolostra prasnic. Salmonella byla také izolována ze stolice od odstavených prasnic současně jako u poražených selat a 89% sérotypů identifikovaných u prasnic bylo zjištěno také u selat. Zdá se, že zlepšení příjmu kolostra selaty spolu se snížením přesunů prasnic může podpořit kontrolu infekce salmonel na chovných farmách. Závěrem lze říci, že prevalence infekce u odstavených selat z chovů pozitivních na Salmonellu může být mnohem vyšší, než se dříve uvádělo. Tato studie ukazuje, že neodstavená selata se mohou subklinicky infikovat a působit jako aktivní nositelé salmonel. Mezi infekcí salmonel u selat a prasnic existuje úzký vztah, protože v obou populacích byly nalezeny stejné sérotypy a kmeny. Příjem mleziva může být klíčovým faktorem, který snižuje pravděpodobnost infekce selat během laktace, ale nanejvýš důležité jsou i jiné zootechnické opatření vedoucí ke snížení výskytu salmonel u prasnic.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, citek@af.czu.cz