Anglicky: Estimating strawberry crop coefficients under plastic tunnels in Southern Spain by using drainage lysimeters

Zdroj: García-Tejero, I. F., López-Borrallo, D., Miranda, L., Medina, J. J., Arriaga J., Muriel-Fernándeza, J. L., Martínez-Ferrid E. 2018. Estimating strawberry crop coefficients under plastic tunnels in Southern Spain by using drainage lysimeters. Scientia Horticulturae, Volume 231, 27: 233-240. DOI: 10.1016/j.scienta.2017.12.020

Klíčová slova: "požadavky na vodu zemědělských plodin, úspory vody, koeficient sklizně, počet dnů po výsadbě, celkovým počtem růstových °c"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423817307434


Voda je hlavním omezujícím faktorem v zavlažovaném zemědělství v jižním Španělsku. Jahodník (Fragaria x ananassa Duch.) je 4. nejdůležitější plodina v jižním Španělsku. Voda je nejvíce limitující pro jahody pěstované v blízkosti ekologicky citlivých oblastí, jako je například Národní park Donana – jedno z nejvzácnějších chráněných mokřadních území
v Evropě. V posledních letech roste zájem o maximální účinné využívání zavlažovací vody
v této oblasti.

Cílem je dosáhnout rovnováhy mezi zemědělskými postupy a ochranou životního prostředí. V této práci byl vypočítán místní koeficient sklizně (Kc) jahod (Fragaria x ananassa cv. Sabrina), které byly pěstované pod plastovým tunelem na pobřeží Huelvy (Španělsko). Koeficienty byly odhadnuty pro sklizeň v sezónách 2014/15 a 2015/16 pomocí tří drenážních lysimetrů instalovaných podél zvýšených lůžek, kde rostly jahodníky, a byly naplněny stejnou půdou (písečná půda). Hodnoty parametrů koeficientu byly určeny na základě agroklimatických informací zprostředkované dvěma meteorologickými stanicemi, které byly umístěny vně a uvnitř tunelu. Koeficient se pohyboval mezi hodnotami 0.3 až 0.8 vně tunelu a mezi 0.4 a 1.4 uvnitř tunelu. Polygonální a polynomické modely byly vytvořené na základě koeficientu. Byly porovnány tyto modely s počtem dnů po výsadbě (DAP) a celkovým počtem růstových °C (GDD), aby poskytly užitečný nástroj pro pěstitele pro odhad množství potřebné vody.

Z hlediska spotřeby vody bylo v tomto výzkumu zjištěno, že zásobování vodou mezi 465 a 530 mm je přiměřené k pokrytí požadavků na zavlažování odrůdy ´Sabrina´ po celou dobu tvorby plodů. Avšak celkové nároky na vodu se mohou lišit v závislosti na klimatických podmínkách každé sezóny. Výsledky experimentu představují významný přínos pro zlepšení využívání zavlažovací vody při pěstování jahod v Jižním Španělsku.

Zpracoval/a: Ing. Veronika Danková, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., dankova@vsuo.cz