Anglicky: A weed resistance management game: a teaching tool

Zdroj: Frisvold, G. B. at all. 2018. A weed resistance management game: a teaching tool. Pest. Manag. Sci., 74, 2376–2382.

Klíčová slova: "rezistence, herbicidy, regulace"

Dostupný z: http://orcid.org/0000-0002-9453-3179


Tento článek obsahuje pokyny a materiály k moderování interaktivní hry pro řízení regulace plevelů. Soutěží mezi sebou různé skupiny tvořené zemědělci. Hra byla úspěšně použita ve vybavených učebnách při workshopech rozšířených na odborné setkání s vědeckými partnery. Výzkum zjistil, že zemědělci často vnímají úspěch svého vlastního řízení regulace plevelů. Toto úsilí však může být zmařeno, pokud jejich sousedé také nedokážou dostatečně zvládat systémy regulace plevelů. To může vést k negativní situaci, kdy dochází k expanzi jednotlivých plevelných druhů. V minulých aplikacích herního cvičení účastníci často reagovali způsobem, který je v souladu s obdobnými studiemi. Studie byly prováděny i v jiných odborných skupinách při řešení problémů. To zahrnuje rovnoměrné rozdělení výnosů (i když to není podmínkou hry) nebo nakládání s jednorázovými situacemi jako s potenciálně opakovanými aktuálními testovanými případy. Chování hráčů může být velmi ovlivněno jejich postoji k peněžním rizikům. Hra umožňuje účastníkům prozkoumat způsoby, jak překonat jednotlivé krize a učí nacházet řešení.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz