Zdroj: ULRICH, R. -- VEČERKA, I. -- DOLEJSKÝ, V. Nová technologie zpevnění lesních odvozních cest. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2014 - Leden. s. 44-47

Klíčová slova: "lesní dopravní síť, lesní cesty, rekonstrukce lesní cesty, výstavba lesní cesty, nové technologie"

Dostupný z: http://lmda.silvarium.cz/search/i.jsp?pid=uuid:4297ad4d-c5e0-11e4-9f52-001b63bd97ba&q=KAPS%20LE


            KAPS-LE  je zkratka pro nové technologie výstavby a rekonstrukce lesních cest podle patentu CZ 304374. Tato zkratka skrývá název technologie, kterou lze rozklíčovat jako kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí pro lesní cesty. Lesní dopravní síť v celé České republice je monitorována dvěmi hospodářsko-úpravnickými díly: oblastní plány rozvoje lesů a národní inventarizace lesů. Na území se nachází cca 70% nezpevněných cest. Celková hustota dopravní sítě umožňuje dopravní a obslužní funkci takřka ve všech lesních komplexích. Jejich stav a použitelnost je však mnohdy na pováženou.

            Na území ŠLP Křtiny při MENDELU Brno byla testována nová technologie KAPS-LE, která byla vyvinuta pro účely pojezdu na neúnosných lokalitách s využitím místního kameniva. Dalším cílem bylo zvýšit životnost cest a jejich nosnost. Dalším podnětem pro testování nových technologií byla rychlost výstavby a možnost poskytnout návštěvníkům lesa cyklistické využití. Pro výstavbu a rekonstrukce lesních cest jsou využívány dva přístupy. Prvním je nezpevněný povrch cesty (štěrkodrť, recykláty nebo betonové lomy) a druhým je zpevněný povrch cesty (penetrační makadam, asfaltový beton, obalované kamenivo, betonový kryt). Technologie KAPS-LE patří k postupům se zpevněným povrchem cesty. Celou technologii lze zvládnout přímo na místě a lze ji organizačně zajišťovat přímo vlastními silami daného lesního majetku. Potřebná mechanizace včetně vibračního válce je běžná ve všech stavebních půjčovnách. Výhodou je rychlé zrání směsi, takže již po 40 hodinách po aplikaci, cesta snese plné zatížení.

            Při vyhodnocení výstavby cesty na ŠLP Křtiny technologií KAPS-LE pracovníci projektu konstatují, že se jedná o vysoce únosnou technologii s dlouhodobou životností. 

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz