Anglicky: Herbicide resistance costs: what are we actually measuring and why?

Zdroj: Cousens, R.D., Fournier-Level, A. 2017. Herbicide resistance costs: what are we actually measuring and why? Pest Managemant Science. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ps.4819

Klíčová slova: "rezistence; náklady"

Dostupný z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ps.4819


Navzdory značnému úsilí, které bylo v průběhu minulých let věnováno sledování nákladů na problematiku rezistence plevelů vůči herbicidům, nebyly sledovány a analyzovány modelové situace, co se stane, když dojde k přerušení používání herbicidům, vůči nimž jsou plevelné rostliny rezistentní. Jedním z důvodů může být cílené zaměření na relativní rozdílnost dvou genotypů jako jedinou míru rozdílné citlivosti a výsledného efektu na rozdílné populace. Přestože rozpětí diference v relativní rozdílnosti mezi rezistentními a citlivými rostlinami nebyl důsledně hodnocen, máme dostatek informací o fyziologie rostlin a jejich ekologii, abychom jej nezúžili pouze na jedno kritérium sledování. Výzkum musí proto pečlivě zvážit relevanci experimentálního prostředí, životnosti a volbu metod při měření vlastností souvisejících s vitalitou a rozdílností jednotlivých populací. Důvodem, který se nejčastěji věnuje měření nákladů na odolnost, předpovídání dopadů možností řízení na populační dynamiku, nelze řešit pomocí libovolných složek kondice nebo fixní hodnoty relativní zdatnosti. Pro informování o možnostech regulace je nutné sledovat vlastnosti, které zachycují příslušné procesy, a hlavní příčiny jejich změn. S důrazem na přínos terénních experimentů měřených ve více časových bodech a ročnících jsou uvedeny příklady studií, které v tomto směru dosáhly významného pokroku.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz