Anglicky: Electricity costs in irrigated agriculture: A case study for an irrigation scheme in Spain

Zdroj: Raquel Langarita, Julio Sánchez Chóliz, Cristina Sarasa, Rosa Duarte, Sofía Jiménez. Renewable and Sustainable Energy Reviews.Volume 68, Part 2, February 2017, Pages 1008-1019. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.05.075

Klíčová slova: "zemědělství pod závlahou; vlastní spotřeba; soutěž o elektřinu; náklady na energii; tarifní deficit; sazby elektřiny"

Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116301873


Ceny elektřiny v posledních letech ve Španělsku prudce vzrostly, a to až do okamžiku, kdy jsou nyní mezi nejvyššími v EU. Nedostatečná hospodářská soutěž mezi energetickými společnostmi, změny v zákoně a tarifní deficit (kumulovaný dluh ve prospěch zejména elektrárenských firem) vedly k nárůstu nákladů na elektřinu a ovlivnily řadu dalších průmyslových odvětví, jako je zemědělství pod závlahou, což je odvětví, které výrazně zvýšilo za posledních dvacet pět let svou spotřebu elektřiny v důsledku modernizačních procesů. Tyto skutečnosti byly zkoumány prostřednictvím případové studie zavlažovacího systému ve Španělsku, který poskytuje závlahovou vodu a infrastrukturu 58 zemědělským společnostem v severovýchodním Španělsku a je vysoce reprezentativní pro Ebro Valey. Na základě výsledků přímých odhadů a simulací různých tarifů je navrhováno snížit tarify založené na kapacitě, aby se snížily problémy v tomto odvětví a snížily se náklady na energie, zejména pro zemědělce. Je také navržena možnost navýšení množství pro vlastní spotřebu, což je doplňkové opatření pro mnoho zemědělců a pro středně velké firmy.

Zpracoval/a: doc. Ing. Dr. Milada Šťastná, Mendelova univerzita v Brně, stastna@mendelu.cz