Anglicky: Can legume companion plants control weeds without decreasing crop yield? A meta-analysis

Zdroj: Verret, V., Gardarin, A., Pelzer, E., Médiène, S., Makowski, D., Valantin-Morison, M. 2017. Can legume companion plants control weeds without decreasing crop yield? A meta-analysis. Field Crops Research., 204: 158-168.

Klíčová slova: "intercropping, kompetice rostlin, plevele, výnosy plodin"

Dostupný z: https://reader.elsevier.com/reader/sd/D5262635DE1915D26699521380A355E18F2AE25535370F5ED2D9B8BAC6E3A6A4C7A3FBCA0AF634FB5967F166FD946698


„Interkropping“ je pěstování několika druhů rostlin v bezprostřední blízkosti, které z toho mají prospěch.  Hlavním cílem je produkovat větší výnos na daném pozemku za využití ekologických vztahů a procesů, které by jinak nebyly využívány jedinou plodinou. Význam „interkroppingu“ je především v regulaci plevele za sníženého používání herbicidů, které je hlavním důvodem pro využívání tohoto systému. Společné pěstování plodin by nemělo být ovlivněno vzájemnou konkurencí o světlo, živiny a vodu. Pěstované druhy proto musí být pečlivě vybírány a vedeny tak, aby se omezila konkurenceschopnost plevelů s plodinami a nedošlo ke ztrátě na výnosu.

Tato studie je zaměřena na hodnocení vlivu společenství plodin na regulaci plevele a výnosy plodin. V rámci práce došlo k přezkoumání různých systémů z celého světa. Ve kterých je zjišťováno zda „interkropping“ s leguminózami může regulovat plevele při zachování výnosu. Výsledky z celého světa ukazují, že „interkropping“ s doprovodnými plodinami vedl k nižšímu zastoupení plevelů a k vyššímu výnosu (situace, kdy bylo dosaženo vyššího výnosu) než u kontrolních variant bez plevele nebo s plevelem (u 52% a 36% zkoumaných experimentálních jednotek). Vyšší biomasa rostlin spojená s nižším výnosem byla pozorována pouze u 13% a 26% experimentálních jednotek, v porovnání s kontrolními variantami. Jsou-li brány v úvahu všechny pokusné jednotky společně, doprovodné rostliny neměly významný vliv na výnosy plodin, ale významně snížily biomasu plevele, o 56% v porovnání s  kontrolou bez plevele a o 42% ve srovnání s kontrolou s plevelem. Největší přínosy z interdroppingu byly zjištěny u kukuřice, přičemž výnosy byly o 37% vyšší než výnosy v kontrolách bez plevele. Proto je zřejmé, že používání leguminóz zvyšuje ochranu před plevelem bez snížení výnosu plodin. V této práci jsou uvedeny zajímavé výsledky z oblasti pěstování plodin ve světě, které nejsou v České republice příliš známé a rozšířené a některé i zapomenuté.

Zpracoval/a: Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., strobach@vurv.cz