Anglicky: Modern Navigation System DGPS as a Function of Saving in Agriculture

Zdroj: Jurišić, M., Plaščak, I., Zimmer, D., Barač, Ž., Rapčan, I. 2018. Modern Navigation Systém DGPS as a Function of Saving in Agriculture. Tehnički vjesnik, 25 (4), 1067-1074. ISSN 1848-6339

Klíčová slova: "zemědělství, dgps, navigace, výrobní podniky – zemědělství, racionalizace úspory"


Výzkum, jehož výsledky jsou v článku popisovány, byl založen na exploatační analýze navigačních zařízení využívaných rodinnou farmou ve východní části Chorvatska - lokalita Bilje. Výzkum byl zaměřen na posouzení celkového překryvu se povrchu, který se vyskytoval s navigací a bez navigace. Rozdíl mezi povrchy překryvů potvrzují celkové snížení plochy překrytí. Podle výsledků získaných měřením na konkrétní farmě se podařilo při využití navigačního systému snížit plochu přesahů z 364 ha na mnohem menší počet 152 ha. Úsporou 212 ha překryvných ploch došlo ke snížení souvisejících ztrát o 58,24 %. Sledovaná obhospodařovaná plocha byla 5 364,06 ha. Data byla získávána v průběhu realizace operací zaměřených na přípravu půdy, setí a aplikace přípravků pro výživu a ochranu rostlin.  Pro správné využívání navigačních systémů je nutné investovat dodatečné prostředky tak, aby systém mohl být vybaven například automatickým řízením sekcí.

Větší efekt úspory jsou schopni zajistit zejména výrobci, kteří mají lepší možnosti a schopnosti instalovat nové technologie ve větším měřítku.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Souček, Ph.D., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., jiri.soucek@vuzt.cz