Anglicky: Modelling Impact of Adjusted Agricultural Practices on Nitrogen Leaching to Groundwater

Zdroj: Matjaž Glavan, Andrej Jamšek and Marina Pintar Glavan,M., Jamšek,A., Pinta,M. (2017). Modelling Impact of Adjusted Agricultural Practices on Nitrogen Leaching to Groundwater. Environmental Sciences Water Quality. DOI: 10.5772/66324

Klíčová slova: "bilance dusíku, vyluhování, zemědělství, prostředí"

Dostupný z: https://www.intechopen.com/books/water-quality/modelling-impact-of-adjusted-agricultural-practices-on-nitrogen-leaching-to-groundwater


Účelem tohoto výzkumu bylo předložit vědecky založené výsledky pro rozvoj udržitelného zemědělství v chráněných oblastech v okolí řeky Drava na Slovinsku. Hlavním cílem bylo zjistit, jak ovlivňují změny v zemědělských metodách uvolňování dusíku z půdního profilu.

Intenzivní zemědělská produkce a větší množství hospodářských zvířat mají vliv na zvýšený přísun dusíku do půdy a jeho vyplavování do vody, což má za následek zhoršování kvality podzemních a povrchových vod.

Ve Slovinsku tvoří podzemní vody 98% všech zdrojů pitné vody. Proto má účinná ochrana kvality podzemních vod zásadní význam pro zdraví obyvatelstva. Bohužel hlavní oblasti zdrojů podzemních vod jako je právě Drava se nacházejí v nejintenzivněji využívaných zemědělských oblastech. Dusík je proto společně s přípravky na ochranu rostlin hlavním znečišťovatelem podzemní vody.

Výsledky výzkumu ukázaly, že při stejných zemědělských postupech a klimatických podmínkách mají největší vliv na bilanci dusíku vlastnosti půdního typu, a že stejná zemědělská praxe tak není vhodná pro všechny typy půdy.

Největší vliv na nárůst vyluhovaného dusíku ve vodě měla produkce zeleniny, po níž následovaly obiloviny (kukuřice, pšenice a ječmen). Výroba zeleniny i v ekologické produkci může mít za následek podobný potenciál k vyluhování dusíku do vody jako konvenční zemědělství a to v důsledku nepříznivých podmínek pocházejících z vlastností půdy.

Vhodným postupem se jevila produkce trávníků, která vedla k 76 – 98% snížení ztrát dusíku z půdy v porovnání se současnými zemědělskými postupy.

Zpracoval/a: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, oppeltova@mendelu.cz