Zdroj: MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Mobilní kolový pracovní prostředek obsahující čepové ústrojí k mechanické poloautomatické fixaci zdvojené výkyvné polonápravy v jednostranně zdvižené poloze. Vynálezce: NERUDA, Jindřich; ULRICH, Radomír; MARUŠIAK, Milan; CZ. 28.12.2015. Užitný vzor číslo 29033 Úřad průmyslového vlastnictví.

Klíčová slova: "harvestor, forwarder, kompresní pružina, zavěšení, čep, zdvojené polonápravy"

Dostupný z: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029033.pdf


            V lesním hospodářství se stále častěji nasazují mobilní pracovní mechanizační prostředky opatřené podvozky, jejichž konstrukce umožňuje pohyb těchto prostředků ve složitém, obtížně sjízdném a povrchově neupraveném terénu. Tyto stroje jsou používány zejména pro těžebně dopravní činnosti. Pohyb mezi pracovišti se velmi často realizuje přesunem po vlastní ose. Převozy strojů se provádí pouze na větší vzdálenosti. V rámci projektu TA04020087 byl navržen nový způsob technického řešení, které umožňuje bezpečné, snadné a rychlé fixace vahadel zdvojených výkyvných polonáprav terénních mobilních kolových pracovních prostředků v jednostranně zdvižené poloze pomocí jednoduchého ručně ovládaného a poloautomaticky fungujícího mechanického čepového ústrojí.

            U forwarderu vždy, u harvestoru velmi často, je podvozek pracovní části opatřen čtyřmi koly nesenými na dvou vahadlových zdvojených výkyvných polonápravách vytvořených jako dvouramenné kliky. U forwarderu i harvestoru může být podvozek opatřen pouze dvojicí kol, nebo může být opatřen čtyřmi koly nesenými na zdvojených polonápravách. Všechna kola harvestorů a forwarderů jsou poháněna a jejich pohon je zpravidla řešen pomocí rotačních hydromotorů.

            V některých případech (např. při pohybu po komunikacích s vozovkou zpevněnou např. penetračním makadamem) je pro usnadnění pohybu harvestorů nebo forwarderů a pro snížení poškození povrchu vozovky při jejich zatáčení výhodné, aby bylo možno fixovat vahadla zdvojených výkyvných polonáprav v jednostranně zdvižené poloze, kdy se pouze jedno kolo zdvojené polonápravy opírá o podložku a druhé kolo je zdviženo do prostoru. Zvednutá zdvojená náprava je účelem tohoto technického řešení. Přesuny jsou pak rychlejší a operátor šetří opotřebení 8 pneumatik na zvednutých zdvojených nápravách. Využití by bylo možné u všech typů různých výrobců, kteří jsou v současné době na trhu.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz