Anglicky: Piglets crushing rate related to sow foot lesions in the farrowing room

Zdroj: Sala, V., Gusmara, C., Zolin C., Costa, A. (2019). Piglets crushing rate related to sow foot lesions in the farrowing room. Large Animal Review, 25, 55-60.

Klíčová slova: "prasnice, onemocnění končetin, sele, míra zalehávání, roštová podlaha, plná podlaha"

Dostupný z: https://www.largeanimalreview.com/index.php/lar/article/view/44


Cílem této práce bylo identifikovat onemocnění předních a zadních končetin prasnic a jejich vztah k míře zalehávání selat v porodních kotcích. Pokus byl proveden ve dvou chovech, přičemž bylo hodnoceno 200 prasnic na dvou farmách (A, B). Počet prasnic na prvním vrhu a na dalších vrzích byl zvolen pro obě farmy stejný. V den, kdy byly prasnice přesunuty z březárny na porodnu, bylo provedeno vizuální hodnocení nohou. Léze nohou byla definována jako nemožnost používat jednu nebo více končetin normálním způsobem, lišící se závažností od snížené schopnosti nést váhu až po celkovou pozici v leže. Léze byly hodnoceny vyškolenými veterinárními lékaři na předních i zadních končetinách. Bylo hodnoceno pět parametrů onemocnění končetin: přerůstání a eroze paty, přerůstání prstů, přerůstání nebo délka spárků, vodorovné a svislé trhliny na stěnách a praskliny bílé čáry. Každá z nohou byla hodnocena na stupnici od 1 do 5, přičemž hodnota 1 znamená bez poškození a hodnota 5 (hodnota pro zadní nohy = 10) znamená vážnou lézi. Součet hodnot všech čtyř spárků se nazýval „celková hodnota“. Převládajícím vadou na obou farmách bylo zarůstání paty a eroze, následované přerůstáním prstů. U všech prasnic byl zaznamenán počet živě narozených, mumifikovaných, mrtvě narozených, zalehnutých, živých po 3 dnech, mrtvých před odstavením a počet odstavených selat. Výsledky ukázaly, že hodnoty lézí na předních končetinách byly vyšší na farmě A a léze na zadních končetinách byly ovlivněny paritou, vyšší hodnoty byly detekovány u starších prasnic. Prasnice na farmě A, kde měla březárna částečně roštovou podlahu, zalehávaly více selat než prasnice na farmě B, kde byla březárna vybavena betonovou roštovou podlahou a dále vykazovaly vyšší hodnoty lézí na předních končetinách. Vyšší míra zalehávání selat stanovená lézemi by mohla být vysvětlena obtížností prasnice zvednout se a otočit se do klidové polohy, avšak tento předpoklad vyžaduje další zkoumání mechaniky pohybů vykazovaných prasnicemi v porodních kotcích vybavených různými podlahami.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, citek@af.czu.cz