Anglicky: Mineral composition and microstructure of the abaxial hoof wall in dairy heifers after biotin supplementation

Zdroj: Queiroz, P. J. B., Assis, B. M., Silva, D. C., Noronha Filho, A. D. F., Pancotti, A., Rabelo, R. E., ... & Silva, L. A. F. D. (2020). Mineral composition and microstructure of the abaxial hoof wall in dairy heifers after biotin supplementation. Anatomia, Histologia, Embryologia..

Klíčová slova: "biotin; kulhání; zdraví; rohovina, prevalnce, vápník, krávy."

Dostupný z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ahe.12605?casa_token=L_7eHnPaMKoAAAAA%3AlFzZoDIMG3MuC6txMyLFx1SvPHDIhYytM0vsaiXrp3ql8cj_okmmqRL_784s53Ly6nUbw0OzFqUce_6x


Doplněk biotinu v krmné dávce jalovic může před prvním otelením může zlepšit kvalitu paznehtu a snížit prevalenci kulhání dojnic na první laktaci. Studie ukázaly, že doplňování biotinu v dávce 20 mg / den na zvíře zlepšuje kvalitu rohoviny mléčných krav. Tento účinek se vysvětluje větší diferenciací keratinocytů a zvýšené syntéze lipidů. Fyziologický mechanismus působení biotinu v tkáni rohoviny však nebyl zcela objasněn.

Cílem této studie bylo vyhodnotit vliv denní suplementace biotinu na minerální složení a mikrostrukturu abaxiálních stěn paznehtu u dojnic. Jalovice byly chovány na betonové podlaze a krmeny pro na přírůstek vyšší než 800 g / den, což je pro pazneht náročné. Dvanáct kříženců mléčných jalovic (Jersey x Holstein) bylo rozděleno do dvou pokusných skupin. Zvířata v kontrolní skupině (n = 6) dostávala krmivo bez doplňkového biotinu, zatímco jalovice ve skupině krmené doplňkovým biotinem (n = 6) dostávala každý po 20 dnů 20 mg biotinu po dobu 120 dnů. Vzorky abaxiální stěny kopyta byly odebrány z vnější stěny paznehtu a to z hrudní a pánevní končetiny, před a po doplnění krmné dávky. Vzorky byly hodnoceny rentgenovou fluorescenční spektrometrií, počítačovou mikrotomografií, mikroskopií atomových sil a konfokální laserovou skenovací mikroskopií.

Doplněk biotinu zvýšil obsah síry a snížil obsah vápníku a draslíku v abaxiální stěně paznehtu. Podání biotinu také zvýšilo procento tubulů rohoviny s menším průměrem (17-51 um). Biotin však neovlivnil povrchový reliéf kopytní stěny, což naznačuje, že jeho působení je omezeno na vnitřní vrstvy stratum corneum. Denní suplementace 20 mg biotinu podpořila změny v minerálním složení a mikrostruktuře abaxiální kopytní stěny křížených mléčných jalovic. Tato zjištění naznačují, že suplementace biotinu zlepšuje kvalitu paznehtu a může pomoci porozumět funkci biotinu ve stratum corneum.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz