Anglicky: Point Mapping Integrates Data Collection and Weed Control Operations

Zdroj: Young, Craig C. 2017. Point Mapping Integrates Data Collection and Weed Control Operations. Invasive Plant Science and Management, 10 (1), 33-43.

Klíčová slova: "mapování, hodnocení, invazní rostliny"

Dostupný z: https://www.cambridge.org/core/journals/invasive-plant-science-and management/article/point-mapping-integrates-data-collection-and-weed-control-operations/D94C1BFA5D11AC7C9836128D2CCB9DDE


V této studii byla vyhodnocena metoda mapování bodů pro současný sběr dat při kontrole tří invazních rostlin. Studie probíhala v Národním památníku Arkansas Post a zahrnovala sedm projektových oblastí v rozmezí od 2,7 do 27,3 ha a obsahovala šest sezón (2010 až 2015). Hodnocení se lišilo v závislosti na velikosti rostlin a vždy zahrnovalo použití herbicidu, které se v průběhu studie také měnilo tak, že zahrnovalo glyfosát, imazapyr a triclopyr. Každá osoba zodpovědná za hodnocení rostlin současně shromáždila data globálního polohovacího systému, aby odhadla pokrytí listů ošetřených rostlin. Výsledné údaje prokázaly důkazy snížení výskytu všech tří rostlinných druhů ve většině projektových oblastí během 6letého období. Počáteční nárůst plochy ošetřené pro některé kombinace druhů a oblastí odráží rozdíly v předběžném úsilí požadovaném pro regulaci invazivních rostlin v celých projekčních oblastech, avšak do roku 2012 bylo zpracováno šest ze sedmi projektových oblastí v plném rozsahu. I přes vysokou míru potlačení, v některých případech rostliny přetrvávaly na nízké úrovni výskytu i v průběhu šestého roku projektu. Nálezy podporují schopnost této metody detekovat změny v množství rostlin a současně regulovat invazivní rostliny. Navržený přístup monitorování na základě projektů poskytuje údaje, které umožňují manažerům posoudit účinnost ošetření proti ničení plevelů.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz