Anglicky: Cryopreservation of boar semen

Zdroj: Jovičič, M., Chmelíková, E., Sedmíková, M. 2020. Cryopreservation of boar semen. Czech Journal of Animal Science. 65, 4, 115 – 123.

Klíčová slova: "kančí sperma, antioxidanty, extensory, mrazící stabilita "

Dostupný z: https://doi.org/10.17221/47/2020-CJAS


Reprodukce prasat je standardně ve většině chovů zajišťována prostřednictvím inseminace, kdy se využívá tzv. krátkodobě uchovávané inseminační dávky, která má v závislosti na použitém typu ředidla trvanlivost 3 – 7 dní. Výhodou tohoto typu inseminační dávky je nenáročnost na podmínky skladování – postačuje termobox, kde se udržuje teplota v rozmezí 15 - 17°C. Z pohledu šlechtění, uchování geneticky hodnotných jedinců je však vhodné rozvíjet metody dlouhodobé konzervace kančího spermatu. V současnosti je nejpoužívanějším způsobem kryokonzervace, kdy se inseminační dávky uchování v tekutém dusíku při teplotě -196°C. U skotu, ovcí, koz a koní se jedná o rutinní způsob konzervace. V případě kančího spermatu to tak jednoduché není z důvodu horší přežitelnosti spermií během zmrazovacího a rozmrazovacího procesu. Touto problematikou se zabývají autoři v tomto vědeckém článku, kdy sumarizují nejnovější vědecké poznatky o úskalích kryokonzervace kančího spermatu a navrhují postup, jak zpracovávat kančí sperma při výrobě dlouhodobě uchovávaných inseminačních dávek, jaké přídavky (extensory a antioxidanty) mají být v ředidlech spermatu. Ze závěrů vyplývá, že v současnosti se nejčastěji používají dva způsoby. Buď se přidají antioxidanty ke spermatu před jeho mražením, aby se oxidací zamezilo poškození spermií, nebo přidat ke spermiím semennou plazmu, kdy je pak možné uchovávat zmražené spermie max. 2 roky.              

Tento příspěvek není svým zaměřením přímo uplatnitelný pro širokou chovatelskou veřejnost, nicméně se domnívám, že je vhodné, aby o těchto možnostech chovatelé prasat věděli, protože nechováme jen běžně dostupná plemena a syntetické linie prasat, ale je tu také řada chovatelů, kteří mají „raritní“ plemeno a chtěli by si od dobrého kanečka nechat vyrobit dlouhodobě uchovávané inseminační dávky. Uplatnění to má také pro chovatele genových zdrojů  - v tomto případě chovatele Přeštického černostrakatého prasete.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz