Anglicky: The critical period for weed seed control: A proposed framework to limit weed seed return

Zdroj: Geddes, ChM, Davis, AS. 2021. The critical period for weed seed control: A proposed framework to limit weed seed return. Weed Research. 61 (4).

Klíčová slova: "plevele, rezistence, systémy regulace plevelů"

Dostupný z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/wre.12480


Stále rostoucí význam rezistentních populací plevelů, které jsou odolné vůči herbicidům, vyžaduje přehodnocení základních cílů integrovaných systémů regulace plevelů. Zamezením ztrátám na výnosech pěstovaných plodin zůstává prioritou, ale omezení tvorby semen (generativních diaspor) plevelů (WSR) a jejich návratu do semenné banky půdy je klíčem k zabránění reprodukce jednoletých plevelů odolných vůči herbicidům. Kritické období pro regulaci semen plevelů (CPWSC) je období vegetačního periody, během které může regulace plevelů minimalizovat produkci semen plevelných rostlin. Celkový systém integrovaných metod regulace plevelů by měl být zaměřen především na potlačení počtu rostlin plevelných druhů, zabránění kvetení a tvorby semen. To se týká především plevelů jednoletých.  Tyto postupy se osvědčují předením v integrovaných systémech se zaměřením na antirezistentní strategii. Naprostá většina rezistentních populací patří mezi jednoleté plevele, které rozmnožují generativně. Proto je nutné se zaměřit na regulaci rezistentních plevelných rostlin a zabránit jejich reprodukci a jejich šíření jak na polích i do přilehlých ekosystémů.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz