Anglicky: Critical Streptococcus suis Virulence Factors: Are They All Really Critical?

Zdroj: Segura, M., Fittipaldi, N., Calzas, C., Gottschalk, M. 2017. Critical Streptococcus suis Virulence Factors: Are They All Really Critical? Trends Microbiol. 25 (7), 585–599.

Klíčová slova: "mutageneze; patogeneze; streptococcus suis; faktory virulence"

Dostupný z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28274524/


Streptococcus suis je považován za jednoho z nejvýznačnějších bakteriálních patogenů, působící významné ekonomické ztráty v chovech prasat. Výskyt onemocnění vzrůstá s celosvětovým zákazem nebo omezováním profylaktického použití antimikrobiálních látek. S. suis je zoonotický patogen, přenášející se na osoby v těsném kontaktu s infikovanými prasaty nebo vepřovým masem. V některých asijských zemích je dokonce považován za hlavní ohrožení zdraví i pro běžnou populaci.

Antimikrobiální rezistence je jednou z nejdůležitějších globálních zdravotních výzev a při absenci preventivních opatření (jako jsou účinné vakcíny) je S. suis hrozbou dalšího zvyšování antimikrobiální rezistence a přenosu genů rezistence na jiné bakterie mimo hostitelské zvířecí druhy. Studie prokazuje význam demografické charakteristiky a managementu chovu prasat při kontrole onemocnění. Pokrok v molekulárních metodách diagnostiky přináší lepší poznání a pochopení epidemiologie infekcí S. suis u prasat a lidí a mechanismy podílející se na různých aspektech imuno – patogeneze onemocnění. Je zde diskutována důležitost vývoje alternativních kontrolních opatření, včetně očkování při omezení a zákazu profylaktického používání antimikrobiálních látek v živočišné výrobě.

Zpracoval/a: MVDr. Jan Bernardy, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., bernardy@vri.cz