Anglicky: Cows exposed to heat stress during fetal life exhibit improved thermal tolerance

Zdroj: Ahmed, B. M. S., Younas, U., Asar, T.O., Dikmen, S., Hansen, P.J. & Dahl, G.E. (2017). Cows exposed to heat stress during fetal life exhibit improved thermal tolerance. J Anim Sci. 95(8), 3497-3503. http://doi:10.2527/jas.2016.1298.

Klíčová slova: "tepelný stres, programování termotolerance"

Dostupný z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28805919


Tepelný stres v období pozdní fáze březosti ovlivňuje funkce telete během postnatálního života. Cílem studie bylo zhodnotit, zda telata vystavená tepelnému stresu během děložního vývoje, mají změněné termoregulační funkce na akutní tepelný stres v pozdějším životě. Konkrétní hypotéza studie byla: tepelný stres v děloze zlepšuje reakce na akutní tepelný stres v dospělosti. Telata – jalovičky se narodily kravám vystaveným tepelnému stresu a kravám ochlazovaným běhen tepelného stresu v pozdní fázi březosti (před porodem).  Všechna zvířata byla po porodu odchovávána v identických podmínkách. Do vlastního pokusu bylo zařazeno dvanáct dojnic plemene holštýn, které byly vystaveny tepelnému stresu v období děložního vývoje, a dvanáct dojnic bylo kontrolních. Každé působení tepelného stresu (průměrná teplota vzduchu 26,15 ± 4,75°C) sestávalo z převodu dojnic ze stáje se stíněním a evaporačním ochlazováním do stáje se stínem, ale bez ochlazování, a to na dobu 48 hodin. U každé dojnice byly 5x denně měřeny úroveň pocení, frekvence dechu, rektální teplota a teplota kůže. Výsledky ukázaly, že dojnice, které byly vystaveny během děložního vývoje tepelnému stresu, měly vyšší teplotu kůže v porovnání s kontrolní skupinou dojnic, což může být způsobeno zvýšeným průtokem krve v kůži a následně vyšším ochlazováním pomocí kondukce. To znamená, že dojnice, vystavené tepelnému stresu během svého děložního vývoje, by měly mít vyšší výdej tepla a sníženou vnitřní teplotu, což se projeví nižší rektální teplotou a nižší úrovní pocení, pokud jsou vystaveny tepelnému stresu. Tyto výsledky podporují hypotézu, že tepelný stres během děložního vývoje v pozdní fáze březosti zvyšuje toleranci k tepelnému stresu v dospělosti prostřednictvím zvýšené schopnosti odvádět teplo k udržení teploty jádra organismu.

Zpracoval/a: doc. Ing. Ivana Knížková, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., knizkova.ivana@vuzv.cz