Anglicky: Serum vitamin D concentrations at dry-off and close-up predict increased postpartum urine ketone concentrations in dairy cattle

Zdroj: Wisnieski, L., Brown, J. L., Holcombe, S. J., Gandy, J. C., & Sordillo, L. M. (2020). Serum vitamin D concentrations at dry-off and close-up predict increased postpartum urine ketone concentrations in dairy cattle. Journal of Dairy Science, 103(2), 1795-1806.

Klíčová slova: "krávy; vitamin d; tranzitní období; ketonurie."

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030219310239?casa_token=S3_QquAf9soAAAAA:w1HZn69SPu60aV6zDayvGJRjXErEoztIrazxxxgJ0rJhJqvUxq7_iCZCoQ-kfRDmsQc3tly__gg


Vitamin D se běžně podává dojnicím jako vitamin D-3 na podporu homeostázy vápníku, v době nízké expozice slunečního záření. Vitamin D má příznivé imunomodulační a protizánětlivé vlastnosti. Koncentrace 25-hydroxyvitaminu D [25 (OH) D] v séru kolísá během laktace, přičemž nejnižší koncentrace byly měřeny u zdravých krav do 7 dnů od otelení. Není však známo, zda koncentrace 25 (OH) D v séru naměřená během předchozí laktace souvisí s se zdravím a rizikovými faktory u dojnic. Proto byly odebrány vzorky séra od 279 dojnic z 5 komerčních stád dojnic v době stání na sucho. Koncentrace vitaminu D byly stanoveny měřením séra 25 (OH) D radioimunologickým testem. Celkový vápník v séru byl měřen kolorimetrickými metodami. V době odběru vzorku bylo hodnoceno skóre tělesné kondice. Výskyt klinické ketózy byl sledován do 30. dne po porodu.

Bylo zjištěno, že vyšší koncentrace 25 (OH) D v séru při zaprahnutí předpovídaly zvýšené koncentrace ketonů v moči v časné laktaci, a to i po úpravě pro krmné dávky. Mimo to bylo zjištěno, že nižší sérové ​​25 (OH) D při 2-10 dnů po porod byly spojeny s onemocněním dělohy. Optimální koncentrace pro sérum 25 (OH) D při zasušení, v blízkém předporodním období bylo spojeno s nižším rizikem zvýšené koncentrací ketonů v moči, které byly pod 103,4, respektive 91,1 ng / ml. Optimální koncentrace pro sérum 25 (OH) D, 2-10 dnů po porodu byla pro onemocnění dělohy nad 71,4 ng / ml. Tyto výsledky naznačují, že sérum 25 (OH) D při zasušení a na začátku laktace mohou být novým prediktivním biomarkerem pro zvýšené koncentrace ketonů v moči na začátku laktace. Zvýšené koncentrace ketonů v moči nemusí být nutně škodlivé, ale naznačují vývoj negativní energetické bilance, metabolický stres a zvýšené riziko časných laktačních onemocnění. Předpověď, že je u mléčného skotu zvýšené riziko onemocnění, usnadňuje provádění intervenčních strategií, které mohou snížit výskyt onemocnění.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz