Anglicky: Climatic variability in Craiova (Romania) and its impacts on fruit orchards

Zdroj: Cosmulescu, S., Gruia, M. 2016. Climatic variability in Craiova (Romania) and its impacts on fruit orchards. South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, Vol.7 , No.1, 2016. 15 - 26.

Klíčová slova: "meruňka, klimatická změna, ekosystémy, udržitelnost"

Dostupný z: https://www.researchgate.net/profile/Sina_Cosmulescu/publication/288955082_Climatic_variability_in_craiova_Romania_and_its_impacts_on_fruit_orchards/links/583c18c608ae502a85e385cd/Climatic-variability-in-craiova-Romania-and-its-impacts-on-fruit-orchards.pdf


Pro úspěšné komerční pěstování ovocných stromů je nezbytný výskyt vhodných ekologických a klimatických požadavků, které jsou specifické pro jednotlivé odrůdy. Očekávané změny klimatu mohou ovlivnit ekologii, fenologii, produkci či dokonce existenci odrůd.

Město Krajova (oblast Olténie) se nachází v jihozápadní části Rumunska a patří k nejteplejším oblastem této země. Výzkum byl zaměřen na zdejší klimatické podmínky
a jejich vhodnost pro pěstování ovocných stromů, zvláště meruňky obecné (Prunus armeniaca L.).

Ve studované oblasti bylo mezi lety 2004 až 2013 čtyřikrát dosaženo průměrných ročních teplot nad 12°C, které nevyhovují požadavkům ovocných dřevin (nedostatečně dlouhá dormance). Průměrná roční teplota mezi těmito lety byla dokonce v jednom případě o 1.8°C vyšší než průměrná roční teplota mezi roky 1960 – 1990. Průměrná denní teplota vzduchu ovlivňuje například růstové vegetační období a fenologii rostlinných druhů. Některé roky byly velice chudé na srážky, což byl nepříznivý stav nejen pro meruňky, ale i ostatní ovocné stromy. Jejich výnosy byly velice nízké.

Pro vyhodnocení dat byl použit index aridity, který vyjadřuje vztah mezi klimatem, růstem rostlin a vodou na území. Index je vypočítán pomocí součtu celkových ročních srážek
a průměrné roční teploty. Takto lze získat hodnotu, které se přiřadí určitý typ klimatu s typickými druhy rostlin. Je však nutné si uvědomit, že nejdůležitější jsou srážky ve vegetačním období, které nejsou v indexu upřednostněny.

Dále byl pro vyhodnocení vlivu klimatu na rostliny použit index klimatu. Při jeho výpočtu se využívají hodnoty průměrné teploty, počet hodin slunečního svitu a srážky za delší časové období (např. několik let).

Užitný déšť pro stromy je větší než 10mm. Dostatečné zvlhčení půdy je při průměrných měsíčních srážkách (mm) třikrát větších než průměrná měsíční teplota (°C).

Zpracoval/a: Veronika Laryšová , Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., larysova@vsuo.cz