Anglicky: Czech forest ecosystem classification

Zdroj: Vieweg, J., Kusbach, A., Mikeska, M: (2003): Czech forest ecosystem classification. JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 49, 2003 (2): 74–82.

Klíčová slova: "ekologické sítě, klasifikace, kvantifikátory, lesní biotop, natura 2000"


Klasifikace lesů, kterou vytvořili Plíva a Průša, využívá v České republice lesnictví od roku 1970. Tato klasifikace je založena na ekologických faktorech životního prostředí. Edafické podmínky jsou na první pozici, klimatické podmínky následují (především jejich vertikální výškovou distribucí). Tyto dva faktory tvoří základní konstrukci nazvanou ekologické sítě.

V současné době, kdy se neustále vypracovávají nové elaboráty pro potřebu EU, je nemyslitelné používat české syntaxonomické jednotky. Proto se objevují neustále nové obměny těchto jednotek (většinou v angličtině).

Často jsou výsledkem doslovných překladů, kterým cizinec – příjemce – obsahově nerozumí. Proto se autoři článku přiklonili k verzi latinské, která by byla pro většinu odborníků srozumitelná. Anglické vytvořené syntaxonomické jednotky jsou jen jejich doplňkem. Takto vytvořené syntaxonomické jednotky by měly sjednotit písemné materiály vypracovávané pro zahraničí

Zpracoval/a: Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., katka.ventrubova@gmail.com
Přílohy
abstrakt-028.docx