Anglicky: Interactions between wheat and sugar bean under intercropping systems

Zdroj: Hajiboland R., Shekari S. Department of Plant Sciences, University of Tabriz, Iran Hajiboland R., Shekari S. (2017): Interactions between wheat and sugar bean under intercropping systems. In: Sborník z XVIII International Plant Nutrition Colloquium, 19-24 Srpen 2017, Kodaň, Dánsko: 559-560

Klíčová slova: "intercropping; cukrovka; pšenice živiny; fotosyntéza; interakce"


Intercropping představuje systém pěstování nejméně dvou plodin současně na jednom stanovišti. V tomto systému se mohou současně vyskytovat jak pozitivní, tak negativní interakce. Při vzájemné soutěži spolu rostliny soutěží o stejné zdroje, zatímco při spolupráci rostliny zlepšují navzájem své nejbližší prostředí pro využití zdrojů.  Rostliny na sebe vzájemně působí jak v nadzemním prostoru, tak působí i kořeny. Různé studie udávají, že kořenové interakce jsou pro růst rostlin důležitější než v nadzemních částech. Systémy současného pěstování leguminóz s obilninami nebo různými druhy obilnin jsou již poměrně běžné. Informace o interakcích mezi obilninami a okopaninami jsou zatím vzácné.

Podobně velké rostliny cukrovky (35 dní) a pšenice (7 dní) byly sázeny najednou do stejných 2 litrových nádob. Jako substrát byl použit perlit a rostliny byly zalévány Hoaglandovým roztokem. V pokusu byly ověřovány systémy pěstování s monokulturou a intercroppingem. Rostliny byly hnojeny také dvěma různými dávkami fosforu: vysokou - 2 mM a nízkou - 0,2 mM. Rostliny byly sklizeny
po 8 týdnech.

Celková fotosyntéza a výnos suché kořenové i nadzemní hmoty rostlin pšenice se při využití intercroppingu snížily, zatímco narostla hmota kořenů a nadzemních částí cukrovky. Obsah fosforu, draslíku a železa v pšenici se při pěstebním systému intercroppingu také snížil. Při pěstování rostlin v systému intercroppingu naopak narostla délka kořenů, zvýšila se koncentrace rozpustných karbohydrátů a aktivita sekreční kyselé fosfatázy, což jsou charakteristiky běžně se vyskytující při nedostatku fosforu. V tomto případě se symptomy projevily bez ohledu na úroveň hnojení fosforem. Dosažená data svědčí o nespecifické interakci mezi pěstovanou pšenicí a cukrovkou.

Zpracoval/a: Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., muhlbachova@vurv.cz