Anglicky: Sweet cherry (Prunus avium) cultivar, rootstock and training system interactions in Oregon, USA

Zdroj: Long, L. E., Kaiser, C. and Brewer, L. J. 2017. Sweet cherry (Prunus avium) cultivar, rootstock and training system interactions in Oregon, USA. Acta Horticulturae, 1161, 331-337.

Klíčová slova: "prunus avium, podnož, mazzard, maxma 14, gisela 6, krymsk 5, krymsk 6, vogel central leader, kgb pěstební tvar, steep leader"

Dostupný z: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20173296202?q=((sweet+cherry)+AND+(fruit)+AND+(training)+AND+yr%3a%5b2000+TO+2018%5d)


Pěstitelé třešní (Prunus avium) v Oregonu pěstují řadu odrůd s různou produktivitou. Výnos a kvalita ovoce jsou často závislé na odrůdě a mohou být výrazně ovlivněny podnoží a pěstebním systémem. Studie kvantifikující tyto účinky na růst stromů, výnos a kvalitu ovoce byla zahájena v roce 2006 v městě Dalles, Oregon. Odrůdy ´Bing´, ´Regina´ a ´Sweetheart´ byly naroubované na tři různé podnože (Mazzard, MaxMa 14 a Gisela 6). Kromě toho byly na podnož Krymsk 5 (kódové označení VSL-2) naroubovány odrůdy ´Regina´ a ´Sweetheart´ a na Krymsk 6 (kódové označení LC-52) odrůda ´Regina´. Všechny kombinace odrůd a podnoží byly vedeny ve třech pěstebních systémech: víceosí keř (KGB), vřeteno (Vogel Central Leader) a tříosí tvar (Steep Leader). Podnož Gisela 6 v kombinaci s odrůdou ´Bing´ nebo ´Sweetheart´ produkovala největší výnosy. Sklizeň ve čtvrtým až šestým roce u kombinace ´Bing´/Gisela 6 byla 7-krát vyšší než sklizeň u kombinace ´Bing´/Mazzard a kombinace ´Sweetheart´/Gisela 6 byla 2,3-krát vyšší než ´Sweetheart´/Mazzard. Výnosy odrůdy ´Regina´ byly nejvyšší na Krymsku 6, které byly 3,2-krát vyšší než na podnoži Mazzard. Velikost ovoce odrůd ´Bing´, ´Regina´ a ´Sweetheart´ na všech podnožích se lišila jen nepatrně. Velikost byla následovná: u odrůdy ´Bing´ ≥27,6 mm, ´Regina´ ≥28,6 mm a ´Sweetheart´ ≥28,46 mm. Výnosy odrůdy ´Regina´ byly nejvyšší u vřetene (Vogel Central Leader), ovšem velikost plodů byla ve všech třech systémech podobná. Nejvyšší výnos odrůd ´Bing´ a ´Sweetheart´ byly v systému KGB bez rozdílu velikosti plodů s jakýmkoli pěstebním tvarem.

Zpracoval/a: Ing. Pavol Suran, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., suran@vsuo.cz