Anglicky: Cervical artificial insemination in sheep: sperm volume and concentration using an antiretrograde flow device

Zdroj: Macías, A, Martín, E, Laviña, A, Ferrer, LM, Lidón, I, Rebollar, R, Tejedor, MT. 2020. Cervical artificial insemination in sheep: sperm volume and concentration using an antiretrograde flow device. Animal Reproduction Science, 221. 106551.

Klíčová slova: "inseminace ovcí, inseminační aparatura pro ovce, beraní inseminační dávka "

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2020.106551


Použití inseminace v chovu ovcí je do určité míry komplikované, nicméně bonusem pro chovatele je získání velkého počtu jehňat po geneticky kvalitním beranovi. Klasickým způsobem je provádění inseminace prostřednictvím poševního spekula, kdy se pomocí pipety zavádí inseminační dávka za první, druhou řasu děložního krčku. Autoři tohoto příspěvku se zaměřili na vyhodnocení úspěšnosti zabřezávání u nově vytvořené inseminační aparatury (DARIO), které by měla mimo jiné zamezit zpětnému výtoku ejakulátu, měla by být šetrnější a umožnit deponaci spermatu do kraniálnějších částí děložního krčku čímž se zvyšuje pravděpodobnost zabřeznutí. Autoři inseminovali ovce chované na pastvině, tak i ovce ustájené v ovčíně. Všechny ovce byly stimulovány do říje poševními tampóny a po jejich vytažení byla provedena za 53 hodin inseminace. Experiment spočíval v použití odlišných inseminačních dávek  - objem 0,25 ml nebo 0,5 ml, koncentrace spermií v ml 800 x 106 nebo 1600 x 106. Z výsledků práce vyplývá, že příznivějších výsledků zabřezávání bylo dosahováno při použití inseminačních dávek o objemu 0,5 ml. Dle autorů nebyl prokázán průkazný rozdíl v zabřezávání ovcí při použití inseminačních dávek s rozdílnou koncentrací spermií. Z tohoto vyplývá, že pří výrobě inseminační dávky je koncentrace 800 x 106 spermií dostačující. Tímto příspěvkem by se mohli inspirovat chovatelé ovcí, kteří inseminaci v chovu používají a zároveň odebírají berany a vyrábí si inseminační dávky.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz