Anglicky: Essential Oil Trunk Injection Into Orchard Trees: Consequences on the Performance and Preference of Hemipteran Pests

Zdroj: Denoirjean, T, Belhassen, D, Doury, G, Ameline, A, Werrie, PY, Fauconnier, ML, Hance, T, Le Goff, GJ. 2023. Essential Oil Trunk Injection Into Orchard Trees: Consequences on the Performance and Preference of Hemipteran Pests. Journal of Economic Entomology 116, 2.

Klíčová slova: "cacopsylla pyri, dysaphis plantaginea, cinnamomum cassia, injektáž kmenu, elektrický penetrační graf"

Dostupný z: https://www.researchgate.net/publication/367086565_Essential_Oil_Trunk_Injection_Into_Orchard_Trees_Consequences_on_the_Performance_and_Preference_of_Hemipteran_Pests


Jablka a hrušky patří mezi nejrozšířenější ovocné druhy na světě. Pesticidy se v konvenčních sadech běžně aplikují pomocí nesených postřikovačů. Avšak většina z nich nedopadne na cílovou rostlinu, což může mít za následek zvýšenou možnost zasažení necílových organismů, jako jsou predátoři, opylovači a rozkladači. Injektáž do kmene je alternativní metodou aplikace pesticidů, díky které mohou být snížena rizika pro užitečné organismy a pracovníky v sadech. Esenciální oleje představují „zelenou“ alternativu pesticidů díky svým insekticidním, antimikrobiálním, antivirovým, nematocidním a antifungálním vlastnostem. Cílem této studie bylo vyhodnotit dopad, který by injekce roztoku skořicového esenciálního oleje do kmene jabloní a hrušní mohla mít na jejich významné škůdce Dysaphis plantaginea a Cacopsylla pyri. U obou druhů bylo pozorováno ovlivnění kolonizace a preference hostitelských rostlin. Změnilo se potravní chování D. plantaginea, jejíž jedinci přestávali sát mízu u stromů s injekcí, což mělo za následek jejich vyhladovění a následnou mortalitu a nižší výskyt obecně. Oproti tomu potravní chování mer se ve srovnání s kontrolní variantou prakticky nezměnilo. Pozorovanou mortalitu u této varianty lze tedy přisuzovat intoxikaci mer aplikovanou látkou. Z výsledků je patrné, že tato metoda by mohla být perspektivní při regulaci Dysaphis plantaginea a Cacopsylla pyri v sadech, avšak účinnost je potřeba ověřit v ovocnářské praxi.

Zpracoval/a: Ing. Michal Skalský, Ph.D., Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., michal.skalsky@vsuo.cz