Anglicky: IFCN Long-term Dairy Outlook - The IFCN Vision of the Dairy World in 2030

Zdroj: Wyrzykowski, L. , Reincke, K., Hemme, T. 2018. IFCN Dairy Research Centre - The Dairy Research Network, Kiel, Germany, June 2018

Klíčová slova: "produkce mléka, ceny mléka, výhled, světový trh, průměrná dojivost, počty dojnic, počty mléčných farem"

Dostupný z: https://ifcndairy.org/wp-content/uploads/2018/06/IFCN-Dairy-Outlook-2030-Article-1.pdf


Do roku 2030 bude celosvětový růst poptávky po mléku a mléčných výrobcích třikrát vyšší než současná produkce mléka v USA - to je jedno z hlavních zjištění nejnovější publikace IFCN (Mezinárodní farmářské srovnávací sítě), která sdružuje výzkumné organizace zkoumající produkci mléka po celém světě.
V současné době se celosvětově vyrábí 876 milionů tun mléka, mezi hlavní producenty patří Oceánie, EU a Indie. Poptávka se ale každoročně zvyšuje a na trhu bude v budoucnu zapotřebí více mléka. Zvýšení poptávky není způsobeno pouze větším počtem lidí žijících ve světě, ale i zvýšením spotřeby na obyvatele v důsledku rostoucí prosperity a celosvětových investic do rozvoje mléčných výrobků. Do roku 2030 předpokládá IFCN nárůst výroby a poptávky po mléce celkem o 35% na úroveň 1168 mil. tun ECM (standardizovaného mléka). Krátkodobý výhled IFCN poukazuje na neustálé zvyšování nabídky mléka na celém světě. V roce 2017 vzrostla meziročně světová produkce mléka o téměř 2,7%, což je výrazně více než růst dosažený v roce 2016. Tento růst se však v roce 2018 výrazně zpomaluje. Klíčovými faktory pomalejšího růstu v roce 2018 jsou klimatické anomálie na Novém Zélandu, v EU a Argentině a obtížná ekonomická situace pro chovatele dojnic ve Spojených státech. V druhé polovině roku 2018 IFCN očekává, že růst nabídky a poptávky bude více vyrovnaný a očekávaná světová cena mléka se bude pohybovat na úrovni 35-37 USD/100 kg nebo-li 30-32 EUR za 100 kg ECM.

Na světě bude v roce 2030 využíváno 417 mil. mléčných zvířat (včetně ovcí, koz a ostatních druhů). To představuje nárůst o 12%, způsobený hlavně dvěma regiony - Jižní Asií a Afrikou. Společně budou do roku 2030 využívat 66% z celkové populace mléčných zvířat. Pokud nebude počet obyvatel Oceánie stabilizován, počet zvířat se zvýší. Nejvyšší nárůst bude zaznamenán v EU-28 (+ 1,1%). Globální nárůst výroby mléka však bude více ovlivněn nárůstem celosvětové dojivosti (1,6% ročně) než nárůstem počtu mléčných zvířat (o 0,9% ročně).
Dále zpráva IFCN předpokládá, že v budoucnu ubude mléčných farem, ale na druhou stranu se do roku 2030 zvětší velikost zemědělských podniků. V příštích 13 letech se počet mléčných farem sníží na 104 mil. a zanikne 14 mil. farem. To naznačuje probíhající konsolidační proces, protože méně farem vyprodukuje větší množství mléka. Pouze v Africe se dle odhadů objeví větší množství nových mléčných farem (+ 9,8%), a to především díky růstu počtu obyvatel, který je doprovázen i růstem počtu nových drobných zemědělců. Na globální úrovni se průměrná velikost farmy zvýší na 4 kusy/hospodářství, což odpovídá globálnímu nárůstu průměrné velikosti zemědělských podniků o 29%.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Mach, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, mach@pef.czu.cz