Anglicky: Hydrolysed wool: a novel soil amendment for zinc and iron biofortification of wheat

Zdroj: Gogos, A., Evangelou, M.W.H., Schäffer, A., Schulin, R. 2013. Hydrolysed wool: a novel soil amendment for zinc and iron biofortification of wheat. New Zealand Journal of Agricultural Research, 56, 130–141. http://dx.doi.org/10.1080/00288233.2013.775165

Klíčová slova: "deficit, hnojivo, stopové prvky, výživa rostlin, půda, udržitelné zemědělství"

Dostupný z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00288233.2013.775165


Vlna je základní produkt z chovu ovcí tradičně používaný v textilním průmyslu. Celosvětově je však zaznamenáván její přebytek, což reflektuje v dlouhodobě nízkých výkupních cenách a v problémech s odbytem. Hledají se proto alternativní způsoby využití ovčí vlny, které by rozšířily potenciál této suroviny. Podstatou studie shrnutou v tomto abstraktu bylo testování hydrolyzované ovčí vlny jako hnojiva obsahujícího zinek a železo ve formě, která zvýší biologickou dostupnost těchto prvků v půdě pro fortifikaci zrna pšenice o zinek a železo. Sledování bylo provedeno na pšenici (Triticum aestivum var. Greina) pomocí nádobových pokusů. Do nádob byla přidávána buď hydrolyzovaná ovčí vlna, nebo minerální hnojivo stejného složení společně s hlinito-písčitou půdou z pole. Průkazně nejvyšší koncentrace zinku v zrnu pšenice (54,1 mg/kg) byla zaznamenána v půdě s přídavkem hydrolyzované ovčí vlny, a to jak ve srovnání s přídavkem minerálních hnojiv (45,5 mg/kg) tak ve srovnání s kontrolním měřením bez jakýchkoli přídavků (37,7 mg/kg). Přídavek hydrolyzované vlny také průkazně zvýšil obsah železa (36,6 mg/kg) v zrnu pšenice ve srovnání s kontrolním měřením (22,7 mg/kg), nicméně hodnoty ve srovnání s přídavkem minerálních hnojiv byly srovnatelné. Přídavek hydrolyzované vlny navíc zvýšil 2 krát hmotnost zrna a 1,5 krát obsah bílkovin v zrnu, ve srovnání s kontrolním měřením. U přídavku minerálních hnojiv byl tento nárůst pouze 1,4 krát (u hmotnosti zrna), respektive 1,3 krát (u obsahu bílkovin v zrnu) vyšší. Výsledky studie ukázaly, že přídavek hydrolyzované vlny do půdy byl v nádobových pokusech schopen zvýšit výnos, obsah bílkovin a koncentraci zinku a železa v zrnu pšenice. Lze tedy navrhnout využití hydrolyzované ovčí vlny jako komponenty běžných hnojiv; jako zdroj lehce dostupného dusíku a pro podporu příjmu zinku a železa rostlinami.

Zpracoval/a: Ing. Martin Ptáček, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, ptacekm@af.czu.cz