Anglicky: Evaluation of gestation length and birth weight of offspring of polish native cattle breeds in context of estimating genetic parameters

Zdroj: Nienartowicz-Zdrojewska, A., Sobek, Z., Róžańska-Zawieja, J. 2018. Evaluation of gestation length and birth weight of offspring of polish native cattle breeds in context of estimating genetic parameters. Czech J. Anim. Sci., 63: 323-330.

Klíčová slova: "březost, porodní hmotnost, dědičnost, národní plemeno"

Dostupný z: https://doi.org/10.17221/65/2017-CJAS


Intenzívní selekce u mléčného skotu vede k zvýšené produkci mléka, ale současně dochází k zhoršení reprodukčních faktorů, zdraví a imunity. Národní plemena skotu jsou nahrazování výkonnějšími plemeny a tím dochází k snižování biodiversity. Proti poklesu biodiversity působí snižování míry inbrídingu, křížení a ochrana národních plemen. Tyto chráněná plemena jsou přínosná pro jejich adaptační schopnosti, ukazovatele fitness, dlouhověkost, plodnost a dobré mateřské vlastnosti. Národní plemena můžeme považovat za genové rezervy a jejich chov by měl být zaměřen na maximalizaci genetické biodiversity, což je těžké pro jejich malé populace a vysokou míru příbuznosti. Proto je důležité sledovat nejen produkční parametry, ale i ty ostatní, které ovlivňují zejména reprodukci a zdraví zvířat.

Cílem této studie bylo zkoumat rozdíly v délce březosti a porodní hmotnosti telat čtyř polských národních plemen skotu a poukázat na faktory, které je ovlivňují a posoudit jejich dědičnost. Do výzkumu byly zahrnuty data o délce březosti 15 436 krav polských národních plemen (Polské bílé, Polské červené, Polské černostrakaté a Polské červenostrakaté). Telení probíhalo v období roku 2005-2009 a hodnocena byla sezóna telení, pořadí laktace, obtížnost porodu, pohlaví a porodní hmotnost telat. Byl prokázán statisticky vysoce průkazný vliv plemene a pořadí laktace na délku březosti a porodní hmotnost telat. Nejdelší březost a zároveň nejvyšší porodní hmotnost byla zaznamenána u plemene Polské červené, přičemž každá další březost byla delší a rodila se těžší telata. Sezóna telení měla statisticky vysoce průkazný vliv na délku březosti. Délka gravidity byla v zimě kratší a v létě delší. Ze závěrů práce vyplývá skutečnost, že se zvyšováním velikosti tělesného rámce dojnic dochází k prodlužování délky březosti a s tím související nárůst porodní hmotnosti telat.

 

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz