Anglicky: Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides

Zdroj: Bonny, S. . (2015). Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and impact. Environmental Management : available at: http://link.springer.com/article/10.1007/s00267-015-0589-7

Klíčová slova: "rezistence, tolerance, plevele, plodiny"

Dostupný z: http://dx.doi.org/10.1007/s00267-015-0589-7


Geneticky modifikované (GM) plodiny byly a jsou nadále předmětem kontroverze i přes jejich rychlé přijetí zemědělci ve státech, kde jsou povoleny k běžnému pěstování. Během posledních dvou desetiletí byla důležitá otázka jejich dopadu na používání běžných pesticidů a na životní prostředí, zejména pro plodiny tolerantní vůči herbicidům (HT). Někteří odborníci tvrdí, že tyto plodiny způsobují pokles používání herbicidů, zatímco jiní tvrdí opak. Od roku 1996 jsou většinou pěstované GMO GMHT plodiny, které zahrnují použití přidruženého herbicidu, obecně glyfosátu. V prvních letech jejich přijetí, rostliny HT často vedly k určitému poklesu používání běžně dostupných herbicidů. Opakování plodin tolerantních na herbicid glyfosát a použití pouze glyfosátu v stejných polích bez dostatečného střídání a různorodosti herbicidů však přispělo k vzniku plevelů rezistentních vůči glyfosátu. Výskyt rezistentních populací plevelů vedl ke zvýšení používání glyfosátu a dalších herbicidů.

Tento článek popisuje trend a dopady nárůstu rezistentních populací plevelů pomocí interdisciplinárního přístupu a čerpání z dostupných údajů a statistik. Článek analyzuje šíření GM plodin tolerantních vůči herbicidům na celém světě a jejich důsledky pro použití herbicidů zejména v USA. Déle se zabývá globálním nárůstem rezistentních populací plevelů vůči herbicidu glyfosát a jejich dopadu na strategii regulace plevelů, zejména se zaměřením na USA. V závěrečné části se článek zaměřuje na možnosti chemického průmyslu, potenciálem výzkumu a odbornou zemědělské veřejnosti vyrovnat se s šířením odolných plevelů. Závěrem se autoři zabývají trendy v používání GM plodin.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz