Anglicky: Genetic basis, evolutionary origin and spread of resistance to herbicides inhibiting acetolactate synthase in common groundsel (Senecio vulgaris)

Zdroj: Delye, C., R. Causse, and S. Michel. (2016). Genetic basis, evolutionary origin and spread of resistance to herbicides inhibiting acetolactate synthase in common groundsel (Senecio vulgaris).. Pest Management Science 72 : 89 – 102

Klíčová slova: "rezistence vůči herbicidům, inhibice als, starček obecný"

Dostupný z: http://www.weedscience.org/default.aspx


Po selhání účinnosti herbicidy inhibujícími acetolaktát-syntázu (ALS) ve Francii především v porostech pšenice a vinohradech byl zaměřen výzkum na potvrzení evoluce rezistence a zkoumání evolučního původu a šíření rezistence u tetraploidního druhu Senecio vulgaris (starček obecný), široce rozšířeného, ​​plošně expanzivního, mobilního plevele. Sekvenování dvou homeologů ALS u Senecio vulgaris umožnilo první identifikaci a charakterizaci rezistence založené na ALS u tohoto druhu. Vzorky zkřížené rezistence spojené s Leu-197 a Ser-197 ALS1 byly stanoveny za použití osmi herbicidů. Sekvenování a genotypizace ukázaly, že rezistence založená na ALS se vyvíjela z několika nezávislých vzhledů mutantních alel ALS1 a ALS2, po nichž následovalo rozšíření. Rozpětí mutantní alely ALS1 vydaných z jedné konkrétní události se objevilo jako významné.

Nezávislý vznik výskytu rezistence a snadná disperze semen jsou nejpravděpodobnějšími důvody pro populace S. vulgaris obsahující různé mutantní alely ALS. Akumulace různých alel pravděpodobně v důsledku pohlavní reprodukce byla pozorována ve stejné rostlině. Mutantní alely ALS a další mechanismy způsobují rezistenci vůči inhibitorům ALS u Senecio vulgaris. Strategie integrované regulace by měla být zaměřena na omezení reprodukce Senecio vulgaris a zabránění podílu semen v osivu. Vzhledem k mobilitě tohoto druhu je koordinace regulace na regionální úrovni zjevně nezbytná, z pohledu jeho úspěšné regulace.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz