Anglicky: Finances and returns for robotic dairies

Zdroj: Salfer, J. A., Minegishi, K., Lazarus, W., Berning, E. & Endres, M. I. (2017). Finances and returns for robotic dairies. J Dairy Sci. 100(9), 7739-7749. https://doi.org/10.3168/jds.2016-11976

Klíčová slova: "automatický dojicí systém, čistý roční dopad, ekonomické analýzy, ekonomická simulace"

Dostupný z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28189321


Automatické systémy dojení (AMS) se staly komerčně dostupnými na počátku 90. let. Tyto systémy poskytují flexibilitu a zlepšují životní styl chovatelů. Studie z Evropy a simulační studie prokázaly, že AMS je méně ziskový nežli klasické dojírny, a to z důvodu vyšších investičních nákladů na kilogram vyrobeného mléka, i když tato zjištění jsou poněkud nejednotná. Zlepšení výkonnosti novějších generací AMS, lepší konstrukce zařízení přizpůsobené potřebám dojnic a lepší management těchto zařízení má potenciál zvýšit ziskovost AMS. Kromě toho se ale zvyšují i mzdové sazby a získávat vysoce kvalitní dojiče je náročné. V rámci studie byla vytvořena částečná rozpočtové simulace pro model rentability AMS ve srovnání s klasickými dojírnami, a to pro farmy se 120, 240 a 1500 dojnicemi.  AMS ve stájích pro 120 dojnic a 240 dojnic se ukázaly být ziskovější nežli klasické dojírny, avšak ve stáji pro 1500 dojnic byla z hlediska zisku výhodnější klasická dojírna. Hlavními faktory managementu, které ovlivnily čistý roční dopad, byly změny v nákladech na práci dojičů a produkce mléka. Dalším významným faktorem ovlivňujícím čistý roční dopad byla ekonomická životnost AMS. Na to, aby měl AMS trvalý kladný čistý roční dopad (v závislosti na produkci mléka na dojnici a mzdové náklady), byla nutná jejich ekonomická životnost 13 a více let. Pro každých 227 kg nárůstu denní produkce mléka na AMS se čistý roční příjem zvýšil přibližně o 4100 USD. Náklady na dojení v AMS lze zlepšovat minimalizací doby nasazování, doby dojení a optimalizací nastavení dojení.

Zpracoval/a: doc. Ing. Ivana Knížková, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., knizkova.ivana@vuzv.cz