Anglicky: Evolutionary and ecological insights from herbicide-resistant weeds: what have we learned about plant adaptation, and what is left to uncover?

Zdroj: Baucom, R. S. 2019. Evolutionary and ecological insights from herbicide-resistant weeds: what have we learned about plant adaptation, and what is left to uncover? New Phytologist, 223: 68–82

Klíčová slova: "eko-evoluční dynamika, paralelní evoluce, adaptace rostliny, rostlina / herbicidní model, rychlý vývoj."

Dostupný z: https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/nph.15723


Vývoj herbicidní rezistence u plevelů v rostlinách představuje jednu z největších výzev zemědělství a produkce potravin. Rezistence vůči herbicidům byla studována více než 60 let, z velké části vědci, kteří se snaží vyvinout efektivní systémy regulace plevelů. Výsledkem této práce bylo položení širokého spektra otázek o příčinách vzniku rezistence šíření rezistentních populací plevelů v agroekosystémech. V této práci jsou uvedeny poznatky výzkumu problémů odolnosti vůči herbicidům s ohledem na klíčové otázky a témata týkající se evoluce a ekologie. Zdůrazněny jsou poznatky o rezistenci plevelů vůči herbicidům ve třech širokých oblastech - genetický základ adaptace, evoluční omezení, experimentální vývoj. Podrobně jsou diskutovány otázky zbývajících k objasnění tohoto problému. Hlavním cílem je zdůraznit důležitá zjištění v literatuře o herbologii ve vztahu k adaptaci rostlin a pro stimulaci používání rostlin rezistentních vůči herbicidům jako modely pro řešení klíčových otázek v ekologii a evoluci.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz