Anglicky: Economic evaluation of agricultural land to assess land use changes

Zdroj: Ustaoglu, E., Perpina Castillo, C., Jacobs-Crisioni, C., Lavalle, C. 2016. Economic evaluation of agricultural land to assess land use changes. Land Use Policy 56, 125–146.

Klíčová slova: "hodnocení zemědělské půdy, čistá současná hodnota, změny ve využívání půdy, země eu"

Dostupný z: https://www.researchgate.net/publication/303049959_Economic_evaluation_of_agricultural_land_to_assess_land_use_changes


Modely využívání půdy vyjadřují vztah mezi různými hnacími silami změn ve využívání půdy a jsou stále častěji využívány v praktických aplikacích, které předpovídají možné budoucí využití půdy.

Vztah mezi trhem zemědělské půdy a změnami ve využívání půdy je v takových modelech často zanedbáván. Cílem této studie je zhodnotit produkční hodnoty zemědělské půdy, které mají být začleněny do operačního modelu využívání půdy, s cílem zlepšit pochopení změn ve využívání půdy ve všech 28 zemích Evropské unie.

Toto ekonomické hodnocení zemědělské půdy vychází z metody čisté současné hodnoty (Net Present Value  - NPV - používá se při hodnocení efektivnosti investice nebo nějakého projektu), která je zaměřena na odhalování provozních hodnot produkce pozemků spíše než na hodnotu tržní hodnoty nemovitostí.

Vědeckým významem této práce je vypracování komplexní metodiky pro ekonomické hodnocení využívání zemědělské půdy v různých zemích EU, začlenění ekonomických výnosových hodnot půdy do místního modelu využívání půdy a poskytování celoevropské databáze NPV využívání zemědělské půdy včetně různých energetických plodin.

Výsledky analýzy ukazují, že hodnoty zemědělské půdy v Evropě se značně liší v závislosti na řadě faktorů. Faktory způsobující změny hodnoty zemědělské půdy v EU jsou:

1) rozdíly ve výrobních nákladech;

2) příjmy ze zemědělské výroby;

3) předpoklady tempa růstu týkající se nákladů a výnosů v letech 2010 až 2030;

4) rozdíly v diskontních sazbách.

Poskytovaná metodika a vypočítané hodnoty zemědělské půdy mohou být základem pro budoucí studie zaměřené na trhy zemědělské půdy týkající se zemí EU-28.

Zpracoval/a: Ing. Jaroslava Janků, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, janku@af.czu.cz