Anglicky: Economic feasibility of cooling dry cows across the United States

Zdroj: F. C. Ferreira, R. S. Gennari, G. E. Dahl, A. & De Vries (2016). Economic feasibility of cooling dry cows across the United States. J Dairy Sci. 99(12), 9931-9941. http://dx.doi.org/10.3168/jds.2016-11566

Klíčová slova: "tepelný stres, teplotně-vlhkostní index, suchostojné dojnice, ekonomická realizovatelnost"

Dostupný z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27743663


Tepelný stres v období stání na sucho snižuje mléčnou užitkovost dojnic v následné laktaci. Cílem studie bylo vyčíslit ekonomické ztráty způsobené tepelným stresem, pokud nejsou suchostojné dojnice ochlazovány a vyhodnotit ekonomickou realizovatelnost ochlazování suchostojných dojnic. Pro výpočet počtu dnů tepelného stresu pro každý z 50 států USA byly využity meteorologické údaje z Národní oceánské a atmosférické správy. Za den s tepelným stresem byl určen ten, kdy denní průměrný teplotně-vlhkostní index byl ≥68. Počet dojnic v jednotlivých státech v roce 2015 byl získán od Národní zemědělské statistické služby USDA. Předpokládalo se, že vždy 15% dojnic bylo suchostojných, období stání na sucho bylo 60 dní a interval telení 400 dní. Pouze u dojnic po druhém a dalším porodu (65%) byl zaznamenán pozitivní efekt z ochlazování během stání na sucho. Z literárních údajů vyplynulo, že se mléčná užitkovost snížila o 5 kg v následující laktaci (340 dní), pokud byla dojnice v období stání na suchu pod vlivem tepelného stresu. Investiční analýza zahrnovala nákup ventilátorů a vodních ochlazovačů a také využití vody a elektřiny. Investice do stáje suchostojných dojnic byly analyzovány samostatně. Suchostojná dojnice v USA je pod vlivem tepelného stresu v průměru 96 dní (pokud není ochlazována) a ztráta mléka činí 447 kg mléka v následné laktaci. U tří států s nejvyšší produkující mléka (Kalifornie, Wisconsin, New York) a na Floridě a Texasu byly průměrné ztráty mléka v následné laktaci 522, 349, 387, 1197 a 904 kg a pokles zisku na krávu za rok činil 101 dolarů, 68 dolarů, 75 dolarů, 233 dolarů a 176 dolarů. Průměrný poměr přínosů a doby návratnosti ochlazování suchostojných dojnic v USA činil 3,15 a 0,27 let (v již existující stáji pro suchostojné dojnice) a 1,45 a 5,68 let (pokud se investuje do výstavby stáje pro suchostojné dojnice). Aby bylo dosaženo kladných hodnot, bylo zapotřebí 6 dní (u existující stáje) a 55 dní (u nově budované stáje) působení tepelného stresu ročně (výchozí předpoklady). Jiné výhody ochlazování, jako je zlepšení zdraví a produktivnější potomstvo, nebyly brány do úvahy. Závěrem lze konstatovat, že ochlazování suchostojných dojnic bylo ziskové pro 89 % dojnic USA, pokud byla nutná výstavba nové stáje a velmi zisková u stáje již existující (s výjimkou Aljašky).

Zpracoval/a: doc. Ing. Ivana Knížková, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., knizkova.ivana@vuzv.cz