Anglicky: Assessment of linseed harvest efficiency

Zdroj: Souček, J. 2016. Assessment of linseed harvest efficiency. In: Psoceedings of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, 7 - 9 September 2016, Prague, Czech Republic

Klíčová slova: "olejný len, přadný len, spotřeba energie, bioenergetika, náklady na sklizeň, sklízecí mlátička, lis"


Len je tradiční plodinou českého venkova. V minulosti dominovaly na českých polích přadné odrůdy lnu. V současné době je hlavní oblastí využití lnu produkce potravin. Proto jsou na území ČR momentálně pěstovány výhradně olejné odrůdy lnu.

Se změnou odrůdové skladby ve prospěch olejných odrůd lnu dochází i ke změně postupů sklizně ve prospěch sklízecích mlátiček. Posklizňové zbytky převážně ve formě stonku jsou technicky i energeticky využitelným materiálem. Nejčastěji jsou slisovány do formy balíků. Předmětem provedeného výzkumu bylo stanovit parametry různých způsobů zpracování lněného stonku do formy balíků a porovnat je s alternativou drcení a zapravení do půdy. V rámci poloprovozních pokusů bylo hodnoceno pět odrůd olejného lnu. Jednalo se o odrůdy Recital, Oural, Amon, Flanders a Baikal. Z hlediska výnosu hmoty bylo v lokalitě Lukavec dosaženo nejlepších výsledků u odrůdy Flanders (2,02 t.ha-1 semene, 3,47 t.ha-1 stonku), nejhůř odrůda Baikal (1,43 t.ha-1 semene, 2,31 t.ha-1 stonku). Sledovány byly čtyři varianty sklizně stonku (drcení + zapravení; lisování do malých hranolových balíků; lisování do velkých hranolových balíků; lisování do velkých válcových balíků). Měrné náklady na sklizeň se pohybovaly v širokém rozpětí 461 Kč.t-1 až 3 420 Kč.t-1 v závislosti na výnosu a použité technologii.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Souček, Ph.D., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., jiri.soucek@vuzt.cz