Anglicky: Evidence that mastitis can cause pregnancy loss in dairy cows: A systematic review of observational studies

Zdroj: Dahl MO, Maunsell FP, De Vries A, Galvao KN, Risco CA, Hernandez JA. Evidence that mastitis can cause pregnancy loss in dairy cows: A systematic review of observational studies. Journal of Dairy Science, 2017, 100(10): 8322-8329.

Klíčová slova: "ztráty březosti; mastitida; mléčný skot; systematické review"


Ztráty březosti, které ovlivňují rentabilitu mléčných farem, mohou být spojeny s mastitidami a to prostřednictvím endotoxinů nebo zánětlivé a imunitní odpovědi. Cytotoxiny mají cytotoxické účinky na žlutá tělíska a mohou zvýšit koncentraci prostaglandinu F2alfa mající za následek luteolýzu a ukončení březosti. Cílem této studie bylo provedení uceleného přehledu o spojení mezi mastitidami a ztrátami březosti u dojnic. Z analyzovaných vědeckých prací dvě studie přinesly jasné epidemiologické důkazy, že klinické mastitidy během rané fáze březosti (prvních 45 dnů březosti) jsou během dalších 90 dnů spojeny s následnou ztrátou březosti a subklinické mastitidy 1-30 dnů před inseminací jsou spojeny s následnou ztrátou březosti mezi 35. - 41. dnem březosti. Další studie ukázala, že vystavení klinické mastitidě během rané fáze laktace v kombinaci špatnou tělesnou kondicí může zvýšit riziko ztráty březosti u dojnic, avšak vliv interakce mezi klinickou mastitidou a špatnou tělesnou kondicí na ztrátu březosti byl považován za slabý. Čtyři další studie poskytly nepřesvědčující důkazy, že mastitidy jsou predispozičním faktorem pro ztrátu březosti u dojnic. Jedna studie neidentifikovala vztah mezi mastitidou a ztrátou březosti u dojnic. V následujících letech bude potřeba provést další výzkum pro potvrzení hypotézy, že mastitidy v kombinaci se špatnou tělesnou kondicí mohou zvýšit riziko ztráty březosti.

 

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz