Anglicky: Le Douglas, nouvelle ressource nationale

Zdroj: Jean-Louis FERRON ; Le Douglas, nouvelle ressource nationale ; Revue Forestière Française, 2014, Vol.66, N°3

Klíčová slova: "douglaska, zdroje, zásoba, technologické vlastnosti, stavebnictví, sdružení douglas france, národní lesnický fond"

Dostupný z: http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/56059/RFF_2014_3_289_Ferron.pdf?sequence=1


Článek se v úvodu věnuje výsledku kampaně zalesňování douglaskou, která byla vysazována ve Francii za podpory a pomoci Národního lesnického fondu. Zásoby dříví dřeviny douglasky se ve Francii (2012) vyskytovaly na více než 400 000 hektarech a Francie je tak předním evropským producentem douglaskového dříví. Přestože většina porostů je mladšího věku (s mediánovou věkovou kategorií mezi 30 a 40 lety) její vývoj zásob se od poloviny devadesátých let minulého století neustále zvyšuje. V roce 2012 činily 2 miliony m3 dřeva. 

Za posledních deset let pilařské společnosti postupně využívají tento nový zdroj, přičemž domácí nabídka v roce 2012 dosáhla téměř 800 000 m3 řeziva, což představovalo 12% celkové produkce jehličnanů ve Francii. Zdroje dříví z douglasky velmi rychle nachází místo na národním trhu. Koncem roku 1993 vzniklo sdružení Douglas France. Toto sdružení ve spolupráci s Technologickým ústavem (FCBA) stanovilo technologické parametry pro douglasku. Díky svým technologickým vlastnostem se douglaska stala jedním z hlavních stavebních materiálů v odvětví stavebnictví. Sdružení poskytuje odbornou pomoc na národní i evropské úrovni. Očekávání a potenciály produkce dříví z douglasky a výkonnost navazujících odvětví (kromě stavebnictví také design a nábytkářství) jsou značné, protože koncem desetiletí 2030-2040 by domácí výroba mohla dosáhnout 2 až 2,5 milionu m3 řeziva.

To činí douglasku dřevinou, která bude zaujímat velmi významný podíl produkce dříví ve francouzských lesích. Zároveň se Francie stane největším světovým producentem douglaskového dříví mimo jeho přirozený výskyt douglasky. Tento fakt bude mít rozhodující vliv na hospodářství celého dřevozpracujícího průmyslu i ostatních navazujících odvětvích.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz