Anglicky: Environmental implications of harvesting lower-value biomass in forests

Zdroj: Eric D. Vancea, Stephen P. Prisleyb, Erik B. Schillingc, Vickie L. Tatumd, T. Bently Wigleye, Alan A. Lucierf, Paul C. Van Deusenf. Forest Ecology and Management 407 (2017) 47–56

Klíčová slova: "biomasa, obnovitelné zdroje, rezidua, šetrné technologie "

Dostupný z: https://ac.els-cdn.com/S0378112717308228/1-s2.0-S0378112717308228-main.pdf?_tid=3966d1f8-d590-11e7-b793-00000aacb35d&acdnat=1512020288_5b7189ba9112a2b67eb37845c6ea734a


Mezi obnovitelné zdroje energie se řadí solární systémy, větrné elektrárny, vodní díla a v neposlední řadě i biomasa. Využitím celosvětového potenciálu biomasy se dle názorů odborníků dá nahradit spotřeba fosilních paliv. Dnes je tímto způsobem i v nejvyspělejších zemích nahrazeno jen okolo 15 % spotřeby paliva. Z hlediska fungování států je vhodné mít i vlastní zdroje paliva a nespoléhat se pouze na dovoz paliv plynovody či ropovody.

Ekologické hledisko je též velmi významné. Při těžbě a energetické přeměně fosilních paliv vznikají nezvratné zásahy do krajiny a ekosystému. Zároveň produkují oxid uhličitý a další velmi nebezpečné látky, které bývají často spojovány s různými chorobami a globálním oteplováním.

V souvislosti s dopady těžby se ukázalo, že je nutné používat přírodě šetrné technologie tak, aby nedocházelo k únikům reziduí. V tomto duchu byla také v mnoha státech přijata opatření a doporučení tak, aby v rámci ochrany životního prostředí bylo využito potenciálu dřevní biomasy, ale nedocházelo k poškozování životního prostředí.

Zpracoval/a: Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., katka.ventrubova@gmail.com
Přílohy
abstrakt-19.docx