Anglicky: Sensitivity to boscalid in field isolates of Sclerotinia sclerotiorum from rapeseed in Henan Province, China

Zdroj: Liu, S. M ., Fu, L. Y., Hai, F., Jiang, J., Che, Z. P., Tian, Y. E., Chen, G. Q. 2018. Sensitivity to boscalid in field isolates of Sclerotinia sclerotiorum from rapeseed in Henan Province, China. JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY Volume: 166 Issue: 4 Pages: 227-232 DOI: 10.1111/jph.12679

Klíčová slova: "baseline sensitivity; boscalid; control efficacy; sclerotinia sclerotiorum base-line sensitivity; histidine kinase gene; beta-tubulin gene; botrytis-cinerea; fusarium-graminearum; alternaria-alternata; jiangsu province; stem rot; resistance; carbendazim"

Dostupný z: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=5&SID=D3XRKwcV1b5pXwMhg23&page=1&doc=8


Sclerotinia sclerotiorum je nejvýznamnější chorobou ozimé řepky v České republice. V ročnících se silným výskytem může způsobovat až 50% ztráty na výnosu. Je proti ní povolena řada fungicidů na bázi řady účinných látek, přičemž látka boscalid patří k těm nejúčinnějším. Případný vznik rezistence proti ní by byl velkým problémem.

Hlízenka obecná, nebo také bílá hniloba (Sclerotinia stem rot) způsobená houbovým patogenem Sclerotinia sclerotiorum je významnou chorobou řepky olejné také v provincii Henan v Číně. Fungicidně účinná látka Boscalid patří k fungicidům inhibitoru sukcinát dehydrogenázy tak zvaným SDHI, z nichž mnohé mají silnou antifungální účinnost proti tomuto patogenu. V roce 2015 bylo shromážděno celkem 175 izolátů S.sclerotiorum z napadených rostlin řepky olejné v sedmi různých oblastech provincie Henan. Hodnoty ED50 u 175 izolátů S. sclerotiorum na boskalid byly v rozmezí od 0,0073 do 0,3880 g/ ml a průměrná hodnota ED50 byla 0,15 +/- 0,09 g/ ml. V pokusech byly testovány také další používané fungicidní látky a nebyla mezi boskalidem a karbendaziem, procymidonem, iprodionem, dimethachlonem, fludioxonilem nebo fluazinam zjištěna žádná vzájemná křížová rezistence. Tato zjištění spolu s pokusy v polních podmínkách ukazují, že účinnost boskalidu při aplikaci 225, 300 a 375 g ai/ha byla 71%, 81% a 90%. U déle používaných fungicidně ůčinných látek byla účinnost nižší a u karbendazimu  při standardně doporučované dávce 1 500 g ai/ha byla pouze 52%.

Zpracoval/a: RNDr. Tomáš Spitzer, PhD., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., spitzer@vukrom.cz