Anglicky: Site-Specific Weed Control in Maize, Sugar Beet, Winter Wheat, and Winter Barley

Zdroj: R. Gerhards at all. (2002) Site-Specific Weed Control in Maize, Sugar Beet, Winter Wheat, and Winter Barley. Precision Agriculture.Vol . 3, pp 25–35

Klíčová slova: "lokální regulace plevelů; kukuřice; pšenice; ječmen"

Dostupný z: https://doi.org/10.1023/A:1013370019448


V tomto článku je prezentována čtyřletá studie zaměřená na regulaci plevelů podle jednotlivých lokalit. Výskyt plevelů byl podrobně zmapován před aplikací herbicidů a po postemergentní aplikaci herbicidu na čtyřech polích osetých cukrovou řepou, ozimou pšenicí a ozimým ječmenem, rotujících na jednom stanovišti. Herbicidy a další postupy regulace plevele byly aplikovány místně specificky podle prostorových variací populací plevelů. Pro chemické metody hubení plevelů v každé plodině byly použity různé rozhodovací algoritmy. Byla vytvořena mapa ošetření plevele pro přímou lokalizaci a dávkování aplikace herbicidu. Postřikovač byl spojen s diferenciálním systémem globálního polohování (DGPS). Solenoidové ventily postřikovače se automaticky otevřely, když zaznamenaly výskyt plevelů, tyto údaje byly vyznačeny na aplikační mapě pro další využití při sledování následného zaplevelení. Pro místně specifickou aplikaci herbicidů byl vyvinut speciální postřikovač, který umožňoval aplikaci s proměnnou dávkou a selektivní regulací každé sekce postřikového ramene.

Místně specifická aplikace na lokálně vyskytující se plevele se osvědčila. Spolehlivost se prokázala především na jednoleté plevelné druhy. U vytrvalých plevelů byla spolehlivost menší, vzhledem k následné regeneraci vytrvalých plevelů po aplikacích herbicidů.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz