Anglicky: Carcass adn meat quality characteristic of lambs reared in differen seasons

Zdroj: Yalcintan, H., Ekiz, B., Kocak, O., Dogan, N., Akin, P. D., Yilmaz, A. (2017). Carcass adn meat quality characteristic of lambs reared in differen seasons. Archives Animal Breeding. 60: 225–233.

Klíčová slova: "kvalita jut jehňat, jehněčí maso, sezóna"

Dostupný z: https://www.arch-anim-breed.net/60/225/2017/aab-60-225-2017.pdf


V Turecku jsou k chovu ovcí velmi často využívána jejich původní plemena. V tradičních výrobních systémech jsou jehňata spolu s matkami až do porážky. Poptávka spotřebitelů po jehněčím mase je ovlivněna jeho kvalitou. Konzumenti upřednostňují maso červeného zbarvení pocházejícího z pasoucích se zvířat, které je dle jejich názoru zdravější a mnohem chutnější než maso z chovů, kde jsou zvířata krmena koncentrovanými krmivy. Na druhou stranu někteří zemědělci využívají synchronizačních programů, aby mohli dodávat maso v průběhu celého roku.

Cílem této studie bylo určit parametry jatečně upraveného těla (JUT) a kvalitu masa u jehňat plemene Kivirick, chovaného v různých ročních obdobích.

Pozorování probíhalo v letech 2015–2016. Zkoumanou skupinou bylo 36 beránků vykrmovaných v podzimním období, před zimu a během jarního a letního období.  Všichni beránci měli v rámci krmné dávky k dispozici mateřské mléko, 500 g koncentrovaného krmiva, seno a vodu. V zimním období byl výkrm realizován bez přístupu na pastvu. Podzimní a jarní turnus měl možnost příkrmu pastevního porostu. Porážka probíhala v jednotném věku 134 dní.   Jehňata chovaná v zimním období ve stáji měla výrazně vyšší průměrný denní přírůstek, než jehňata chovaná v období jara-léta či podzimu. Tyto rozdíly mohli být zapříčiněny zdrojem živin, který se v průběhu roku mění v závislosti na složkách krmné dávky. Dále bylo u těchto jehňat prokázáno větší osvalení kýt. Negativem byl u této zimní skupiny vyšší podíl depotního tuku na jatečném těle, vyšší hmotnost kostry z celkové hmotnosti jatečného těla. Nejméně protučnělá jatečná těla byla získána z jaro-letního turnusu, kde byla u jehňat zaznamenána nejvyšší pohybová aktivita. Součástí práce bylo také senzorické hodnocení jehněčího masa. Autoři neprokázali rozdíl mezi masem jehňat chovaných v různých ročních obdobích.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz