Anglicky: The costs of soil erosion: A review

Zdroj: Telles, T.S., Guimarães, M. F., Dechen, S. C. F. 2011. The costs of soil erosion: A review Revista Brasileira de Ciência do Solo, vol.35, No.2, pp. 287–298. Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Viçosa, Brasil.

Klíčová slova: "ztráty, vodní eroze"

Dostupný z: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180218547001


Autoři citují některé práce s poměrně zajímavými výsledky, naznačujícími možné ztráty při použití resp. nepoužití minimalizace, či bezorebných systémů zpracování půdy, ve srovnání s konvenčním způsobem zpracování:

při použití bezorebné technologie u kukuřice se například snížily výnosy o 5,92 % a náklady na řešení problémy souvisejícími s erozí půdy o 29,43 %.

Použitím bezorebných technologií byly vyčísleny ztráty jen živin erozí na 15 dolarů za hektar za rok, při použití minimalizace zpracování půdy 16 dolarů, zatímco u konvenčního zpracování půdy téměř 25 dolarů na hektar a rok.

Odhadované ztráty produktivity půd EU v rámci vodní eroze, bez rozlišení technologie se mohou dle různých autorů pohybovat od 60 dolarů na hektar (řepka, řepa cukrovka), případně obecněji až 165–409 dolarů na hektar při ztrátě půdy 0,5 až 10 t/ha/rok

Jak se ale většina studií shoduje, náklady na erozi nezávisí pouze na fyzickém množství ztráty půdy. Jsou také závislé na hospodářských důsledcích těchto ztrát. Údaje o erozi tak sice poskytují určitou představu o vlivu eroze na kvalitu půdy, nestačí však k pochopení ekonomického rozsahu jejích dopadů. Ve Spojených státech se například náklady na erozi půdy odhadují na 44 miliard dolarů ročně, v rámci EU na 45,4 miliardy dolarů ročně vynaložené zejména na kompenzaci účinků ztráty úrodnosti půdy a usazování plavenin ve vodních tocích.

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz
Přílohy
cena-eroze.docx