Anglicky: Automatic monitoring of pig locomotion using image analysis

Zdroj: Kashiha, M. A., Bahr, C., Ott, S., Moons, C. P. H., Niewold, T. A., Tuyttens, F., Berckmans, D. (2014): Automatic monitoring of pig locomotion using image analysis. Livestock Science, 159, 141-148.

Klíčová slova: "welfare, obrazová analýza, pohyb, prase"

Dostupný z: http://dx.doi.org/10.1016/j.livsci.2013.11.007


Vysoká obliba vepřového masa sebou přináší požadavky spotřebitelů na zajištění optimální péče o chovaná prasata. Jedním z nástrojů, který je možné pro monitoring welfare a zdravotního stavu využít, je automatická analýza obrazu. Někteří autoři popisují problémy související s nárůstem počtu chovaných prasat na farmách. Zajištění optimálních podmínek je rozhodující pro dosažení požadovaných parametrů reprodukční a produkční užitkovosti. Zvířata chovaná v nevhodných podmínkách jsou stresována; tento stres následně projevuje abnormálně sníženým či zvýšeným pohybem. Automatický monitoring pohybu tak může být ukazatelem pohody a zdravotního stavu prasat. V minulosti byly publikovány práce popisující monitoring pohybu individuálně ustájených prasat, problematika skupinového ustájení nebyla dosud intenzivně řešena. Cílem této studie bylo zhodnotit možnost a využitelnost metody automatizovaného zpracování obrazu pro detekci pohybu prasat ve skupinovém ustájení. Pro sledování bylo využito 40 prasat rozdělených do 4 kotců. Snímání obrazu probíhalo horního pohledu nad středem každého kotce. Výsledný obraz byl zpracován analýzou obrazu. Obraz byl převeden do binárního (černobílého) režimu, byly odstraněny drobné objekty a pomocí morfologické detekce bylo provedeno označení jednotlivých zvířat pomocí elips. U takto označených zvířat byl zaznamenáván jejich pohyb. Jako referenční metoda pro porovnání spolehlivosti automatické detekce bylo na zaznamenaných obrazech provedeno vizuální etologické pozorování. Byly zaznamenávány různé typy chování jako: rychlý pohyb, pomalý pohyb, v klidu, prozkoumávání, krmení, souboje a další etologické projevy. Výsledky byly vyhodnoceny na základě porovnání automatické detekce pohybu s přímým vizuálním etologickým pozorováním s ručním vyhodnocením. Lze konstatovat vysokou přesnost automatické detekce pohybu v průbehu sledování bylo správně rozlišeno 89,8 % pohybů prasat. Nesprávně bylo vyhodnoceno 2,7% pohybů jako falešně pozitivních a 10,2% pohybů prasat jako falešně negativních. Monitorování pohybu může mít v praktických podmínkách stáje mnoho uplatnění. Jedním z případů může být vyhodnocení reakce zvířat na stres. Předložená práce prokázala možnost využití analýzy obrazu k automatickému vyhodnocení chování jako je pohyb, odpočinek, pití, krmení a další. Díky tomu může tato metoda přispět jako nástroj k hodnocení pohody zvířat a nepřímo také k hodnocení zdravotního stavu.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, citek@af.czu.cz